Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

ASEE publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2017 – największy wzrost sprzedaży w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności

Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku, w których spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, osiągając 31 mln EUR.

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 31 mln EUR, wzrost o 13%

    • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 12,4 mln EUR, wzrost o 18%

  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3 mln EUR, wzrost o 28%
  • Rentowność operacyjna na poziomie 9,6%
  • Zysk netto osiągnął 2,4 mln EUR, wzrost o 27%

 

Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku, w których spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, osiągając 31 mln EUR.

Największe wzrosty uzyskał segment Rozwiązania w obszarze płatności, gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 12,4 mln EUR, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej przyczyniła się do tego sprzedaż w obszarze usług związanych z utrzymaniem terminali płatniczych (wzrost o 1,1 mln EUR) oraz w linii odpowiedzialnej za utrzymanie bankomatów (o 0,4 mln EUR), a także części segmentu świadczącej usługi przetwarzania i autoryzacji transakcji płatniczych, których Grupa ASEE nie oferowała jeszcze w pierwszym kwartale 2016 roku (wzrost o kolejne 0,4 mln EUR). Z kolei przychody segmentu Integracja systemów wyniosły w pierwszym kwartale 2017 roku 11,1 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 0,9 mln EUR (9%) w stosunku do pierwszych trzech miesięcy roku poprzedniego. Natomiast sprzedaż segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym w pierwszym kwartale 2017 roku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 0,7 mln EUR (10%) i wyniosła 7,5 mln EUR. Wzrost ten wynikał w największym stopniu z wyższych niż rok wcześniej przychodów ze sprzedaży rozwiązań uwierzytelniających i mobilnych.

- Dobrze rozpoczęliśmy 2017 rok. W pierwszych trzech miesiącach obserwowaliśmy zwiększony popyt na nasze rozwiązania mobilne i uwierzytelniające podobnie jak w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Liczę, że trend ten utrzyma się. Szczególnie cieszą mnie również przychody ze sprzedaży nowych rozwiązań w portfolio ASEE, jak np. usług przetwarzania i autoryzacji transakcji płatniczych, które potwierdzają zidentyfikowane przez nas wcześniej zapotrzebowanie rynku w tym obszarze.  - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 3 mln EUR i był wyższy o 28% od zysku operacyjny w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rentowność operacyjna Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 9,6%.

Z kolei zysk netto Grupy Asseco SEE po 3 miesiącach 2017 roku wyniósł 2,4 mln EUR i był wyższy o 27% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Księga zamówień (backlog) na 2017 rok osiągnęła 92,2 mln EUR i była o 2% niższa niż w poprzednim roku.


Wydrukuj