Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Rośnie zaufanie inwestorów do Asseco South Eastern Europe

Warszawa, 11 maja 2017 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) poinformowała, że pakiet akcji spółki został włączony na listę uczestników indeksu sWIG80 GPW.

- Cieszy nas awans Asseco SEE do indeksu sWIG80, który jest wynikiem zwiększonego zainteresowania inwestorów naszymi akcjami, co przekłada się na rosnący w ostatnim czasie obrót akcjami, a także wzrost ich ceny oraz większą kapitalizację. Odbieram to jako wyraz zaufania inwestorów do spółki spowodowany jej dobrymi wynikami finansowymi, a także strategią i wizją rozwoju – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.     

O indeksie sWIG80

Indeks sWIG80 jest kontynuacją indeksu WIRR i jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. sWIG80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie sWIG80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%.


Wydrukuj