Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Dobry drugi kwartał 2017 dla Asseco SEE dzięki wysokim wzrostom sprzedaży w segmencie płatniczym oraz ciągłej poprawie w bankowości

Grupa Asseco South Eastern Europe opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2017 roku, w których spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży o 12% w porównaniu z analogicznymi okresami 2016 roku, osiągając 35,5 mln EUR po drugim kwartale i 66,6 mln EUR na koniec pierwszego półrocza 2017 r

II kwartał 2017 r.

 • Przychody ze sprzedaży wyniosły 35,5 mln EUR, wzrost o 12%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym – przychody na poziomie 9 mln EUR, wzrost o 13%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 13 mln EUR, wzrost o 38%

 • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,2 mln EUR, wzrost o 36%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 12%
 • Zysk netto osiągnął 3,7 mln EUR, wzrost o 33%

Pierwsze półrocze 2017 r.

 • Przychody ze sprzedaży po pierwszym półroczu wyniosły 66,6 mln EUR, wzrost o 12%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym – przychody na poziomie 16,8 mln EUR, wzrost o 12%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 25,3 mln EUR, wzrost o 27%

 • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7,2 mln EUR, wzrost o 32%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 11%
 • Zysk netto osiągnął 6 mln EUR, wzrost o 30%

 

Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2017 roku, w których spółka osiągnęła  wzrost przychodów ze sprzedaży o 12% w porównaniu z analogicznymi okresami 2016 roku, osiągając 35,5 mln EUR po drugim kwartale i 66,6 mln EUR na koniec pierwszego półrocza 2017 r.

 Segment Rozwiązania w obszarze płatności odnotował największe wzrosty osiągając przychody ze sprzedaży na koniec pierwszego półrocza 2017 r. na poziomie 25,3 mln EUR, czyli o 27% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczyniła się do tego głównie sprzedaż w obszarze usług związanych z infrastrukturą oraz usług przetwarzania i autoryzacji transakcji płatniczych. Przychody w segmencie Rozwiązania w obszarze bankowości po pierwszych 6 miesiącach 2017 r. wyniosły 16,8 mln EUR, czyli o 12% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei przychody segmentu Integracja Systemów w pierwszym półroczu 2017 roku nie zmieniły się istotnie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 24,5 mln EUR. Jednakże ze względu na lepsze zarządzanie projektami i zmniejszenie kosztów operacyjnych segment ten odnotował zysk operacyjny za drugi kwartał 2017 roku w kwocie 0,8 mln EUR, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o prawie 0,3 mln EUR (48%).

Udział wartości sprzedaży własnych produktów i usług w całości przychodów Grupy ASEE w pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 62,3%, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 60,7%.

 - Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w drugim kwartale 2017 roku były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Osiągnęliśmy dwucyfrowe wzrosty przychodów ze sprzedaży w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności i w sektorze bankowym. Udało nam się obniżyć koszty operacyjne oraz bardziej efektywne zarządzać projektami w segmencie Integracja Systemów. Rozpoczęliśmy również pierwszą fazę zapowiedzianego wcześniej wydzielania segmentu Rozwiązania w obszarze płatności do oddzielnej spółki w odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku usług płatniczych. Ważnym wydarzeniem minionego kwartału był zakup akcji ASEE przez 22 menedżerów spółki, w wyniku którego kontrolują oni łącznie 4,3% akcji. Cieszy mnie to, gdyż świadczy o ich długoterminowym zaangażowaniu w projekt i pozytywnej ocenie perspektyw wzrostu firmy - skomentował Piotr Jeleński

Rentowność operacyjna Grupy ASEE w pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęła poziom 11%. Z kolei zysk netto Grupy Asseco SEE po 6 miesiącach 2017 roku wyniósł 6 mln EUR i był wyższy o 30% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na 2017 rok osiągnęła 112,9 mln EUR i była o 4% wyższa niż w poprzednim roku.

 


Wydrukuj