Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Trend wzrostowy w Asseco SEE utrzymany po 3 kwartałach 2017 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 roku, w których spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 96,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

3 kwartały 2017 r.

  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 96,5 mln EUR, wzrost o 8%

    • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 36,5 mln EUR, wzrost o 12%
    • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym – przychody na poziomie 24,7 mln EUR, wzrost o 10%

  • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 10,3 mln EUR, wzrost o 24%
  • Rentowność operacyjna na poziomie 10,7%
  • Zysk netto osiągnął 8,7 mln EUR, wzrost o 21%

Warszawa, 27 października 2017 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 roku, w których spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 96,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największy wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment Rozwiązania w sektorze płatności osiągając 36,5 mln EUR po trzech kwartałach 2017 roku, czyli o 3,8 mln EUR (12%) więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z obsługi fizycznych płatności w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku najbardziej wzrosły w Rumunii oraz w Chorwacji. Z kolei przychody segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 24,7 mln EUR i były o 2,3 mln EUR (10%) wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży zanotowano przede wszystkim w Chorwacji, gdzie w największym stopniu rosła sprzedaż rozwiązań mobilnych i uwierzytelniających. Nieznacznie natomiast wzrosły przychody segmentu Integracja systemów i wyniosły po pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku 35,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 3%. Sprzedaż segmentu w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku najbardziej wzrosła w Rumunii.

Wzrost wartości sprzedaży segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym oraz wyższe przychody z własnych usług w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności spowodowały wzrost udziału wartości sprzedaży własnych produktów i usług w całości przychodów Grupy ASEE. Udział ten w pierwszym trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 63,2%, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 61,2%.

- Mimo niższej dynamiki wzrostów w samym trzecim kwartale, był on niezwykle udany dla Asseco SEE. Podpisaliśmy kilka ważnych długoterminowych umów w bankowości i płatnościach, które pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość. W ujęciu narastającym utrzymujemy trend dwucyfrowego wzrostu zysku.   - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Rentowność operacyjna Grupy ASEE po dziewięciu miesiącach 2017 roku osiągnęła poziom 10,7%. Z kolei zysk netto Grupy Asseco SEE po 3 kwartałach 2017 roku wyniósł 8,7 mln EUR i był wyższy o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na 2017 rok osiągnęła 125 mln EUR i jest porównywalna z poprzednim rokiem.


Wydrukuj