Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Najlepszy rok w historii Asseco SEE: Przychody ze sprzedaży na poziomie 134,5 mln EUR, zysk operacyjny wyższy o 20%

Grupa Asseco South Eastern Europe opublikowała wyniki finansowe za 2017 rok, w którym spółka osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 15,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

4 kwartał 2017 r.:

 • Przychody ze sprzedaży wyniosły 38 mln EUR, spadek o 7%

  • Wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 13,4 mln EUR, wzrost o 5%
  • Wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowymprzychody na poziomie 11 mln EUR, wzrost o 2%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 5,2 mln EUR, wzrost o 12%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 13,6%
 • Zysk netto osiągnął 4,3 mln EUR, spadek o 7%

Cały 2017 rok:

 • Przychody ze sprzedaży wyniosły 134,5 mln EUR, wzrost o 3%

  • Wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 49,9 mln EUR, wzrost o 10%
  • Wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym - przychody na poziomie 35,9 mln EUR, wzrost o 7%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 15,5 mln EUR, wzrost o 20%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 11,5%
 • Zysk netto osiągnął 13 mln EUR, wzrost o 10%
 • Dwucyfrowy wzrost księgi zamówień, której wartość na 2018 rok wynosi 95,1 mln EUR, wzrost o 20%

 

Przychody ze sprzedaży na koniec 2017 roku wyniosły 134,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do poprzedniego roku. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment Rozwiązania w sektorze płatności osiągając na koniec 2017 roku 49,9 mln EUR, czyli o 10% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego oku. Wyższą sprzedaż zanotowano przede wszystkim w części segmentu zajmującej się płatnościami fizycznymi. Z kolei przychody segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniosły 35,9 mln EUR i były o 7% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast w segmencie Integracja systemów przychody ze sprzedaży spadły o 5% na koniec 2017 roku w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 48,7 mln EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem o 0,8 mln EUR wzrosły jednakże przychody z własnych rozwiązań w tym segmencie. W 2017 roku udział wartości sprzedaży własnych produktów i usług w całości przychodów Grupy ASEE wyniósł 65,8%, podczas gdy w roku poprzednim było to 60,9%.

Nieznaczny wzrost ogólnej sprzedaży w 2017 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym przy jednoczesnej poprawie efektywności zaowocował wzrostem zysku operacyjnego aż o 20%, który osiągnął 15,5 mln EUR. Do poprawy wyników operacyjnych Grupy ASEE w 2017 roku w największym stopniu przyczynił się segment Integracja systemów. W ubiegłym roku podpisaliśmy także kilka ważnych długoterminowych umów w bankowości i płatnościach, obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie naszymi rozwiązaniami mobilnymi oraz z obszaru uwierzytelniania, a także przetwarzania i autoryzacji kart płatniczych. Był to najlepszy rok w historii ASEE pod względem wyników finansowych. Rozpoczęliśmy także proces wyodrębniania segmentu Płatności, jako najbardziej dojrzałego i jednolitego w grupie ASEE, do oddzielnej spółki Payten. Spodziewam się, że zmiana ta przyczyni się do jeszcze dynamiczniejszego wzrostu tego biznesu w naszej grupie.  - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Rentowność operacyjna Grupy ASEE po dwunastu miesiącach 2017 roku osiągnęła poziom 11,5%. Z kolei zysk netto Grupy Asseco SEE na koniec 2017 roku wyniósł 13 mln EUR i był wyższy o 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na 2018 rok osiągnęła wartość 95,1 mln EUR i jest wyższa o 20% niż przed rokiem.

 

 

 


Wydrukuj