Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Piotr Jeleński Najskuteczniejszym Prezesem 2017 sWIG80

Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.: Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. , (GPW: ASEECOSEE, ASE), zajął pierwsze miejsce w rankingu „Najskuteczniejsi prezesi 2017” w kategorii sWiG80.

O rankingu

Ranking najskuteczniejszych prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został opracowany przez redakcję „Harvard Business Review Polska” oraz Departament Zarządzania Aktywami Domu Maklerskiego TMS Brokers przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Ocenie zostały poddane spółki należące do indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Zestawienie uwzględniło następujące cztery główne kryteria:

- całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w 2017 roku zdyskontowana o wzrost indeksu reprezentatywnego dla danej spółki, w przypadku ASEE indeksu sWiG80. W obliczeniach została uwzględniona zmiana kursu giełdowego, dywidendy i prawa poboru;

- zmiana wartości nominalnej kapitalizacji w perspektywie 2017 roku, zdyskontowana o zwrot z indeksu branżowego, reprezentatywnego dla danej spółki;

 - wskaźniki finansowe obliczane na podstawie danych publikowanych w raportach finansowych za 2017 rok: EV/EBIDTA;

- aspekty pozafinansowe związane przede wszystkim z transparentnością spółek i otwartością prezesów na komunikację z rynkiem.

Całość rankingu znajduje się na stronie: https://www.hbrp.pl/b/efekt-prezesa-wielosezonowego/PlLbo5TMn


Wydrukuj