Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Po II kw. 2019 roku Asseco SEE niezmiennie na ścieżce wzrostu

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników

II kwartał 2019 r.

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 46,3 mln EUR – wzrost o ponad 25%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 19,7 mln EUR, wzrost o prawie 48%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym – przychody na poziomie 10,7 mln EUR, wzrost o 22%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 4,3 mln EUR, wzrost o 18%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 5,3 mln EUR, wzrost o 27%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 11,4%

Pierwsze półrocze 2019 r.

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 87,9 mln EUR – wzrost o 25%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 37,5 mln EUR, wzrost o 29%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym – przychody na poziomie 19,7 mln EUR, wzrost o ponad 19%
  • Dwucyfrowy wzrost segmentu Integracja Systemów – przychody na poziomie 30,7 mln EUR, wzrost o 25%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 8,5 mln EUR, wzrost o 35%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 10,2 mln EUR, wzrost o 40%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 11,6%
 • Księga zamówień liczona w przychodach ze sprzedaży osiągnęła 138 mln EUR, wzrost o 11%

 

Warszawa, 9 sierpnia  2019 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE), opublikowała wyniki finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku dzięki wzrostowi we wszystkich segmentach działalności firmy oraz akwizycji spółki Necomplus.

Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wyniosły 87,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,8 mln EUR, ponad 25%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dwucyfrowe wzrosty w przychodach ze sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty działalności Spółki, na czele z segmentem Rozwiązania w obszarze płatności. Z kolei zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE po pierwszym półroczu 2019 roku wzrósł o 2,9 mln EUR (40%) i osiągnął wartość 10,2 mln EUR. Marża zysku operacyjnego wzrosła z 10,4% po pierwszym półroczu ubiegłego roku do 11,6% na koniec pierwszego półrocza 2019 r. Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE po pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku wyniósł 8,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na 2019 rok całej Grupy ASEE liczona w przychodach ze sprzedaży osiągnęła 138 mln EUR, czyli o 11% więcej niż w poprzednim roku, a liczona w marży pierwszej - 98,4, mln EUR, co oznacza wzrost o 14%.

W drugim kwartale 2019 roku Grupa Asseco SEE kontynuowała wzrosty we wszystkich obszarach swojej działalności, z dwucyfrową progresją w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności i Rozwiązania w sektorze bankowym. Oprócz organicznego wzrostu i wpływu akwizycji Necomplus z początku tego roku, do tak dobrych wyników przyczyniły się bardzo dobre rezultaty w obszarze e-Commerce, a także wzrost sprzedaży rozwiązań mobilnych i uwierzytelniających dla sektora bankowego. Zwiększyliśmy również swoją obecność na rynku w obszarze płatności poprzez nowe akwizycje. Wykupiliśmy pakiet mniejszościowy w Multicard w Serbii, nabyliśmy firmę B Services działającą w obszarze terminali płatniczych w Czarnogórze oraz serbską spółkę Bassilichi oferującą terminale płatnicze i bankomaty wraz z usługami w Serbii i Bośni i Hercegowinie  – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

 

Wyniki poszczególnych segmentów w pierwszym półroczu 2019 r.

 • Największy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy ASEE, bo aż o 29%, wygenerowano w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności, który osiągnął sprzedaż na poziomie 37,5 mln EUR. Najwyższy wzrost, o blisko 80% (o 8,6 mln EUR) zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych, gdzie trafiła większość przychodów spółek Necomplus, konsolidowanych od 1 lutego 2019 roku. O 33% (czyli o 1,2 mln EUR) wzrosły przychody z e-Commerce, a o 25% (o 0,4 mln EUR) z linii odpowiedzialnej za przetwarzanie transakcji płatniczych (Processing). W tym samym czasie o przeszło 12% (czyli o 1,7 mln EUR) spadła sprzedaż w linii segmentu odpowiedzialnej za usługi utrzymania bankomatów. Zysk z działalności operacyjnej segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wzrósł o 1,2 mln EUR (26%) i osiągnął wartość 5,8 mln EUR.
 • Sprzedaż segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniosła 19,7 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 19% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy wzrost odnotowano w sprzedaży rozwiązań mobilnych i uwierzytelniających. Wzrost przychodów przyczynił się do wzrostu wyniku operacyjny segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym, który w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł blisko 2,8 mln EUR, czyli o 1,1 mln EUR (68%) więcej niż rok temu.
 • Przychody ze sprzedaży segmentu Integracja systemów w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 30,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,1 mln EUR (25%) w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Liderem sprzedaży była linia segmentu oferująca rozwiązania własne. Zysk operacyjny segmentu Integracja Systemów wzrósł aż o 60% (0,6 mln EUR) osiągając 1,6 mln EUR.


Wydrukuj