Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Zysk operacyjny Asseco SEE na koniec 2019 roku większy o 47%

Spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2019 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku

IV kwartał 2019 r.:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 64,3 mln EUR, wzrost o 25%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 25,3 mln EUR, wzrost o 63%
  • Dynamiczny wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowymprzychody na poziomie 13,8 mln EUR, wzrost o 9%
  • Dynamiczny wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dedykowane – przychody na poziomie 25,2 mln EUR, wzrost o 8%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 8,5 mln EUR, wzrost o 47%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 13,3%
 • Zysk netto osiągnął 6,9 mln EUR, wzrost o 47%
 • Wzrost księgi zamówień w przychodach w I kw. 2020 do 49,4 mln EUR w 2019, wzrost o 60%

 Cały 2019 rok:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 204,9 mln EUR, wzrost o 30%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 85,6 mln EUR, wzrost o 49%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dedykowane – przychody na poziomie 75,6 mln EUR, wzrost o 23%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym - przychody na poziomie 43,7 mln EUR, wzrost o 14%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 25,6 mln EUR, wzrost o 47%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 12,5%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 21,2 mln EUR, wzrost o 39%
 • Wzrost księgi zamówień w przychodach do 160,6 mln EUR w 2020, wzrost o 73%

 

Warszawa, 25 lutego 2020 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za IV kw. 2019 roku i za cały 2019 rok, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 64,3 mln EUR na koniec IV kwartału i 204,9 mln EUR na koniec całego 2019 roku, co oznacza wzrost o 25% i 30% w stosunku do porównywalnych okresów 2018 roku. Z kolei zysk operacyjny na koniec IV kwartału i całego 2019 roku zwiększył się o 47% w stosunku do IV kwartału i całego poprzedniego roku i wyniósł odpowiednio 8,5 mln EUR i 25,6 mln EUR. Księga zamówień (backlog) osiągnęła w I kw. 2020 wartość w przychodach 49,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 60 % w stosunku do I kw. 2019, a w ujęciu rocznym – 160,6 mln EUR, wzrost o 73% w stosunku do 2018 roku.

 

- Rok 2019 był bardzo udany dla Grupy Asseco SEE. Osiągnęliśmy dwucyfrowe wzrosty we wszystkich trzech segmentach działalności spółki. Były one spowodowane m.in. rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania własne firmy szczególnie w obszarze cyfryzacji usług bankowych oraz e-Commerce, optymalizacją kosztów, jak również akwizycjami w segmencie płatności (Payten). Dzięki akwizycjom wzmocniliśmy naszą pozycję rynkową w obszarze usług związanych z utrzymaniem POS w rejonie SEE jak i rozszerzyliśmy działalność na nowe rynki - hiszpańskojęzyczne i w Europie Środkowej. Wzbogaciliśmy także naszą ofertę o ciekawe rozwiązania, w tym niezależną sieć terminali płatniczych SinglePOS, a także w dziedzinie mobilnych płatności i testowania aplikacji mobilnych oraz internetowych, w których to obszarach widzę duży potencjał do wzrostu. Ponadto zintensyfikowaliśmy działania sprzedażowe w Afryce, czego efektem są pierwsze kontrakty w bankach w Nigerii dla naszego flagowego rozwiązania uwierzytelniającego. - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

 Rozwiązania w obszarze płatności (Payten)

Segment rozwiązania w obszarze płatności osiągnął największą dynamikę sprzedaży na koniec 2019 roku. Przychody ze sprzedaży tego segmentu wyniosły 85,6 mln EUR, czyli aż o 49% więcej niż w 2018 roku. Największy wzrost sprzedaży (o 23,5 mln EUR) zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych. Wyższą sprzedaż zanotowała także linia odpowiedzialne za przetwarzanie transakcji płatniczych oraz niezależna sieć bankomatów MoneyGet. Do bardzo dobrych wyników segmentu Rozwiązania w obszarze płatności przyczyniły się również znakomite wyniki linii e-Commerce. Wyższa sprzedaż przełożyła się na wzrost zysku z działalności operacyjnej segmentu Rozwiązania w obszarze płatności, który na koniec 2019 roku osiągnął wartość 12,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 4,8 mln EUR (60%) w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku.

 Rozwiązania w sektorze bankowym

 Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniosły 43,7 mln EUR na koniec 2019, co oznacza wzrost o 5,4 mln EUR (14%) w stosunku do poprzedniego roku. Przychody wzrosły we wszystkich liniach segmentu, w największym stopniu w linii oferującej rozwiązania mobilne. Z kolei zysk operacyjny segmentu, który w 2019 roku wyniósł 9,1 mln EUR, zwiększył się aż o 45% (2,8 mln EUR) w stosunku do 2018 roku.

 Rozwiązania dedykowane

 Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w 2019 roku wyniosły 75,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 14,1 mln EUR (23%) w stosunku do 2018 roku. Największą dynamikę sprzedaży osiągnęła linia oferująca rozwiązania własne dzięki nowym projektom realizowanym w Serbii oraz w efekcie konsolidacji części przychodów spółek Necomplus i Mobven. Na koniec 2019 roku zysk z działalności operacyjnej segmentu Rozwiązania dedykowane wyniósł 3,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z poprzednim rokiem.

 


Wydrukuj