Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Kolejny najlepszy rok dla Grupy ASEE

Spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2020 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku

IV kwartał 2020 r.:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 73,7 mln EUR, wzrost o 15%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dedykowane – przychody na poziomie 32,6 mln EUR, wzrost o 30%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 9,7 mln EUR, wzrost o 20%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA, która osiągnęła wartość 13,9 mln EUR, wzrost o 11%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 13,2%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 7,8 mln EUR, wzrost o 18%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto przypadającego akcjonariuszom ASEE, który wyniósł 7,6 mln EUR, wzrost o 17%
 • Wzrost księgi zamówień w przychodach w I kw. 2021 do 53,8 mln EUR, wzrost o 9%*

Cały 2020 rok:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 229,4 mln EUR, wzrost o 12%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 102,8 mln EUR, wzrost o 20%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 32,6 mln EUR, wzrost o 28%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA, która osiągnęła wartość 49,8 mln EUR, wzrost o 22%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 14,2%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 26,4 mln EUR, wzrost o 25%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto przypadającego akcjonariuszom ASEE, który osiągnął 26 mln EUR, wzrost o 25%

 

Warszawa, 25 lutego 2021 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i za cały 2020 rok, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 73,7 mln EUR na koniec IV kwartału i 229,4 mln EUR na koniec całego 2020 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 15% i 12% w stosunku do porównywalnych okresów 2019 roku.

Największy wzrost przychodów w IV kwartale osiągnął segment Rozwiązania Dedykowane osiągając 32,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 7,4 mln EUR (30%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W całym zaś 2020 roku największą dynamikę sprzedaży odnotowano w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności, gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 102,8 mln EUR, wzrost o 17,3 mln EUR (20%) w porównaniu z 2019 rokiem.

Z kolei zysk operacyjny Grupy ASEE na koniec IV kwartału zwiększył się o 20% w stosunku do IV kwartału i o 28% w stosunku do całego poprzedniego roku i wyniósł odpowiednio 9,7 mln EUR i 32,6 mln EUR. Wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego Grupy w IV kwartale to w największym stopniu zasługa segmentu Rozwiązania dedykowane, w którym EBIT zwiększył się o prawie 1,8 mln EUR.

Wartość EBITDA na koniec IV kwartału wzrosła o 1,4 mln EUR (11%) w porównaniu z IV kwartałem 2019 i wyniosła 13,9 mln EUR, a na koniec roku wzrosła z 40,9 mln EUR w 2019 do 49,8 mln EUR w 2020 (wzrost o 22%).

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za czwarty kwartał 2020 roku wyniósł 7,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,2 mln EUR (18%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a za cały 2020 rok wyniósł 26,4 mln EUR, wzrost o 25%.

Księga zamówień (backlog) osiągnęła w I kw. 2021 wartość w przychodach 53,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do I kw. 2020, a w ujęciu rocznym wyniosła 164,5 mln EUR, czyli wzrost o 2% w stosunku do 2019 roku.

- Rok 2020 był kolejnym najlepszym rokiem dla Grupy ASEE pomimo globalnej pandemii Covid-19. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 12%, zysk operacyjny o 28%, a wartość EBIDTA o 22%. Do tak znaczącej poprawy wyników finansowych w stosunku do ubiegłego roku w największym stopniu przyczyniła się poprawa efektywności w segmentach Rozwiązania w sektorze bankowym oraz Rozwiązania dedykowane, a także wzrost skali działania w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności (Payten). W Payten największy wzrost zanotowała linia odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych. Kolejnym motorem wzrostu były linia odpowiedzialna za utrzymanie bankomatów oraz e-Commerce, na którego wzrost niewątpliwie miała wpływ globalna pandemia. Z kolei w ASEE rosły przychody ze sprzedaży rozwiązań mobilnych oraz wielokanałowego dostępu do bankowości. W tym szczególnym roku obserwowaliśmy ponadto zwiększone zainteresowanie klientów rozwiązaniami do zdalnej komunikacji, usprawniającymi zdalny obieg dokumentów, a także rozwiązywanie problemów związanych z pandemią - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Rozwiązania w obszarze płatności (Payten)

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wyniosły 26,9 mln EUR na koniec IV kwartału i 102,8 mln EUR na koniec 2020 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 6% i 20% w stosunku do porównywalnych okresów ubiegłego roku. W IV kwartale wyższe przychody osiągnęły usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych, natomiast w skali roku dodatkowo wzrosła również sprzedaż linii związanej z utrzymaniem bankomatów oraz e-Commerce. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w obszarze płatności w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 2,4 mln EUR, co oznacza spadek o 0,5 mln EUR (16%), a na koniec roku 14,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,9 mln EUR (15%) w porównaniu z 2019 rokiem.

Skonsolidowana wartość EBITDA segmentu Rozwiązania w obszarze płatności w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 5,7 mln EUR, co oznacza spadek o 0,5 mln EUR (9%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast na koniec 2020 roku wyniosła 27,8 mln EUR, czyli wzrost o 3,6 mln EUR (15%) w stosunku do poprzedniego roku.

Rozwiązania w sektorze bankowym

Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął w czwartym kwartale 2020 roku sprzedaż na poziomie 14,2 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 0,4 mln EUR (3%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a na koniec 2020 wyniosła 46,4 mln EUR, wzrost o 2,7 mln EUR (6%) w stosunku do poprzedniego roku.

Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 4,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,4 mln EUR (8%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, natomiast na koniec 2020 osiągnął prawie 11,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,7 mln EUR (30%).

Skonsolidowana wartość EBITDA w czwartym kwartale 2020 roku osiągnęła wartość 5,3 mln EUR, wzrost o 0,4 mln EUR (8%), a na koniec 2020 wyniosła 14,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 3 mln EUR (26%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w IV kwartale 2020 roku wyniosły 32,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 7,4 mln EUR (30%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a na koniec 2020 osiągnęły 80,2 mln EUR. Oznacza to wzrost o 4,5 mln EUR (6%) w stosunku do poprzedniego roku.

Dynamiczny wzrost sprzedaży oraz poprawa efektywności w linii oferującej dedykowane rozwiązania własne przełożyły się na osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 2,6 mln EUR w IV kwartale, co oznacza to wzrost o blisko 1,8 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na koniec 2020 zysk operacyjny osiągnął 6 mln EUR i był o 2,3 mln EUR (64%) wyższy niż w 2019 roku.

Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w czwartym kwartale 2020 wyniosła 2,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,6 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast na koniec 2020 osiągnęła 7,6 mln EUR i wzrosła o 2,4 mln EUR (45%) w stosunku do poprzedniego roku.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia niespełna 2800 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

Kontakt:

Monika Perek, CMO

Asseco South Eastern Europe S.A.

Branickiego 13, 02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38, monika.perek@asseco-see.com, www.asseco.com/see


Wydrukuj