Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Debiut akcji Asseco South Eastern Europe S.A. na GPW

Na sesji giełdowej w dniu 28 października 2009 r. zadebiutowały akcje spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE). Akcje spółki będą notowane pod nazwą ASSECOSEE i tickerem ASE.

W publicznej ofercie skierowanej do inwestorów kwalifikowanych Spółka pozyskała blisko 30 mln zł sprzedając 2,1 mln akcji serii L po cenie emisyjnej 14 zł za walor. Ponadto Spółka pozyskała od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 15 mln Euro emitując dodatkowo 4.810.880 akcji serii M. EBOR zobowiązał się także do pozostawienia do dyspozycji Spółki linii kredytowej na kwotę 7 mln Euro. Łączenie Asseco SEE pozyskała środki o wartości ponad 28 mln EUR, które w całości zostaną przeznaczone na akwizycje. Pierwsze przejęcia kolejnych spółek w regionie są planowane jeszcze w tym roku. W najbliższym czasie Asseco SEE planuje akwizycje czterech, komplementarnych pod względem produktowym, jak i geograficznym, spółek działających na rynkach: Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Albanii i Turcji.

 
„Obecna sytuacja rynkowa zwiększa zainteresowanie spółek współpracą z nami i sprzedażą kontrolnych pakietów akcji.” – mówi Piotr Jeleński Prezes Asseco SEE.

 

Asseco South Eastern Europe jest kolejną spółką z grupy Asseco notowaną na warszawskim parkiecie. Oprócz bałkańskiego filaru na Giełdzie Papierów Wartościowych są: Asseco Poland (ACP), Asseco Slovakia (ACS) oraz Asseco Business Solutions (ABS).


Wydrukuj