Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Dobry rok dla Asseco South Eastern Europe

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe na koniec 2015 roku, które potwierdzają dobrą kondycję spółki.

 • Przychody ze sprzedaży po czterech kwartałach wyniosły 116,4 mln EUR

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 38,3 mln EUR, wzrost o 18%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dla bankowości – przychody na poziomie 32,1 mln EUR, wzrost o 14%
  • Wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań własnych - przychody na poziomie 71 mln EUR, wzrost o 6,5%

 • Zysk operacyjny wyniósł 12,7 mln EUR, wzrost o 15%
 • Zysk netto osiągnął 10,4 mln EUR, wzrost o 12%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 10,9%, wzrost o 1,7 p.p.
 • Księga zamówień na 2016 rok o wartości 78,9 mln EUR, wzrost o 19%

Warszawa, 19 lutego 2016 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe na koniec 2015 roku, które potwierdzają dobrą kondycję spółki.

Przychody ze sprzedaży po czterech kwartałach 2015 roku wyniosły 116,4 mln EUR, co oznacza niewielki spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności na koniec 2015 roku wyniosły 38,3 mln EUR i wzrosły o 6 mln EUR, co stanowi wzrost o 18% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody segmentu Rozwiązania w bankowości były w 2015 roku wyższe o 3,9 mln EUR, czyli o blisko 14% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 32,1 mln EUR.

- Mimo, że wartość rocznych skonsolidowanych przychodów Grupy ASEE pozostała na podobnym  poziomie  co  w  2014  roku,  ich  struktura  w  2015  roku  uległa  istotnym zmianom. Rosły przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług w segmentach Rozwiązania dla bankowości oraz Rozwiązania w obszarze płatności przy jednoczesnym spadku  przychodów  ze  sprzedaży  infrastruktury  i  rozwiązań  stron  trzecich prezentowanych w segmencie Integracja Systemów. - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Wartość sprzedaży własnych usług i rozwiązań wyniosła po czterech kwartałach 2015 roku 71 mln EUR (61% łącznych przychodów), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 66,7 mln EUR (56%). Wpłynęło to na wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży, która osiągnęła na koniec 2015 roku poziom 25,7%, co oznacza wzrost o 2,2 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego.

Zysk operacyjny na koniec czwartego kwartału wyniósł 12,7 mln EUR, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do 11 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rentowność operacyjna Grupy ASEE na koniec 2015 roku była na poziomie 10,9%, co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Z  kolei  zysk  netto  Grupy  Asseco SEE  za  cztery  kwartały 2015  roku  zwiększył  się o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 10,4 mln EUR.

Księga zamówień (backlog) na 2016 rok osiągnęła 78,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 19% w stosunku do 66,3 mln EUR na 2015 rok.


Wydrukuj