Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Grupa Asseco South Eastern Europe z lepszym wynikiem po drugim kwartale 2014 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2014 r, które są wyższe zarówno w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jak i w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2014 r, które są wyższe zarówno w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku jak i w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r.

Na lepszy wynik miał wpływ 4-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. z 50,6 mln EUR do 52,7 mln EUR. Największy wzrost przychodów firma odnotowała w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – o blisko 3,7 mln EUR w porównaniu z pierwszym półroczem 2013 roku. Wynik ten był efektem zarówno wzrostu organicznego w Chorwacji, Serbii oraz Słowenii, jak również udanej konsolidacji chorwackiej spółki EŽR Chorwacja, którą ASEE S.A. nabyła w październiku 2013 roku.

Zysk operacyjny utrzymał się na poziomie porównywalnym w stosunku do wyniku za pierwszych sześć miesięcy poprzedniego roku i wyniósł 4,4 mln EUR. Osiągnięcie wyniku z działalności operacyjnej na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego było możliwe dzięki poprawie wyników w segmentach Integracja systemów oraz Rozwiązania w obszarze płatności, która skompensowała niższy zysk z działalności operacyjnej segmentu Rozwiązania dla bankowości.

Z kolei zysk netto Grupy za pierwsze półrocze 2014 roku wzrósł o 7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 3,9 mln EUR.

"Dobre wyniki firmy są rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii Grupy Asseco SEE, która zakłada dalszy wzrost udziału przychodów z usług i rozwiązań własnych w strukturze sprzedaży Grupy oraz oferowanie outsourcingu procesów płatniczych jako alternatywy dla tradycyjnego modelu utrzymania bankomatów i terminali POS. Liczę również, że drugie półrocze przyniesie poprawę wyników segmentu bankowego, w którym realizujemy obecnie kilka bardzo interesujących projektów, w tym kompleksowe wdrożenie systemu obsługi klienta (front-office) zintegrowanego z wielokanałowym systemem dostępu (multichannel) dla Telenor w Serbii." - powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Rentowność operacyjna Grupy ASEE w pierwszej połowie 2014 roku wyniosła nieco ponad 8%.

Spółka podała wartość książki zamówień (backlog) na 2014 rok. Wynosi ona obecnie 89,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do roku poprzedniego.

W dniu 30 lipca spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 16,6 mln PLN (0,32 PLN na akcję).

  • Download Press Release [PDF]
  •  


    Wydrukuj