Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Informacja na temat podpisanych umów SWAP-owych

W dniu 9 stycznia 2009 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego podjęte zostały uchwały zmieniające lub uchylające uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2008 r. w tym uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby Swapu, poprzez zmianę kwoty podwyższenia (z kwoty 142.833.850 złotych na kwotę 142.776.520 złotych) oraz liczby akcji nowej emisji serii E do K.

W dniach 21 kwietnia – 11 maja 2009 r. nastąpiło wykonanie Swapu, tj. podpisanie ze Wspólnikami Mniejszościowymi Spółek Zależnych umów objęcia akcji ASEE w zamian za aport w postaci udziałów w Spółkach Zależnych, w ten sposób, że:

   

 • w dniu 17 kwietnia 2009 r. Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych Arbor Informatika objęli 1.475.509 akcji ASEE serii F w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 30% kapitału zakładowego spółki Arbor Informatika;
 • w dniu 21 kwietnia 2009 r. Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych Logos objęli 1.770.609 akcji ASEE serii I w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 40% kapitału zakładowego Logos;
 • w dniu 12 maja 2009 r. Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych Net Consulting objęli 1.513.548 akcji ASEE serii J w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 26,4% kapitału Net Consulting;
 • w dniu 12 maja 2009 Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych FIBa Software objęli 531.015 akcji ASEE serii H w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 15% kapitału zakładowego FIBa Software;
 • w dniu 12 maja 2009 r. Asseco Poland S.A. nabyła od Wspólników Mniejszościowych Spółek Zależnych Net Consulting i FIBa Software udziały reprezentujące 3,6% kapitału zakładowego Net Consulting i 15% kapitału zakładowego FIBa Software;
 • w dniu 12 maja 2009 r., Asseco Poland S.A. objęła 731.676 akcji ASEE w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 3,5% kapitału zakładowego Net Consulting i 15% kapitału zakładowego FIBa Software;
 • w dniu 11 maja 2009 r. Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych Pexim objęli 4.590.470 akcji ASEE serii K w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 40% kapitału zakładowego Pexim,
 • w dniu 11 maja 2009 r. Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych Antegra objęli 956.447 akcji ASEE serii E w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 30% kapitału zakładowego Antegra,
 • w dniu 11 maja 2009 r. Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych Pexim Cardinfo objęli 2.708.378 akcji ASEE serii G w zamian za aport w postaci udziałów reprezentujących 40% kapitału zakładowego Pexim Cardinfo.
 •  


W wyniku wykonania Swapa, ASEE stanie się 100% udziałowcem Spółek Zależnych (z wyjątkiem Net Consulting, w której 1 udział pozostanie w posiadaniu Asseco Poland S.A. z uwagi na szczególne uregulowania prawa rumuńskiego), Wspólnicy Mniejszościowi Spółek Zależnych staną się akcjonariuszami ASEE i będą posiadać akcje ASEE reprezentujące łącznie 33,84% kapitału zakładowego Spółki a Asseco Poland S.A. posiadać będzie akcje ASEE reprezentujące 66,16% kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji serii od E do K nie zostalo jeszcze zarejestrowane w Sadzie  Rejonowym.


Wydrukuj