Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Lepszy rok dla Grupy Asseco South Eastern Europe

Grupa Asseco South Eastern Europe zakończyła 2014 rok z lepszymi wynikami niż w 2013, w tym ze znaczącymi wzrostami w ostatnim kwartale w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku.

 • Przychody ze sprzedaży wyniosły 119,6 mln EUR, wzrost o 7%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 32,3 mln EUR, wzrost o 21%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań własnych – przychody na poziomie 61 mln EUR, wzrost o 13,6%

 • Zysk operacyjny wyniósł 11 mln EUR, wzrost o 10%
 • Zysk netto osiągnął 9,3 mln EUR, wzrost o 9%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 9,2%, wzrost o 0,27p.p.
 • Księga zamówień na 2015 o wartości 58 mln EUR, wzrost o 12% 

Warszawa, 19 lutego 2015 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) zakończyła 2014 rok z lepszymi wynikami niż w 2013, w tym ze znaczącymi wzrostami w ostatnim kwartale w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży na koniec 2014 roku wyniosły 119,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do 111,7 mln EUR w analogicznym okresie 2013 r. Największy wzrost przychodów firma odnotowała w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – o blisko 5,7 mln EUR w porównaniu z dwunastoma miesiącami 2013 roku. Wzrosły także przychody ze sprzedaży w segmencie Integracja systemów z 55,8 mln EUR do 57,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,5 mln EUR (blisko o 3%), poprawie uległa tu również marża.

Ponadto przychody ze sprzedaży rozwiązań własnych wzrosły o prawie 14% z 53,7 mln EUR na koniec 2013 roku do 61 mln EUR na koniec 2014. 

Zysk operacyjny wyniósł 11 mln EUR, czyli o 10 % więcej niż 10 mln EUR za dwanaście miesięcy poprzedniego roku. Poprawa wyniku z działalności operacyjnej to przede wszystkim efekt poprawy marży w segmencie Integracja systemów oraz wzrostu skali operacji segmentu Rozwiązania w obszarze płatności.

Rentowność operacyjna Grupy ASEE po dwunastu miesiącach 2014 roku wyniosła 9,2%, co stanowi wzrost o 0,27p.p.

Natomiast zysk netto Grupy Asseco SEE za 2014 rok wzrósł o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 9,3 mln EUR. 

- W 2014 roku najlepsze wyniki geograficznie osiągnęliśmy w Turcji, ze znaczącą poprawą odnotowaną także w Serbii, Chorwacji i Macedonii. Tradycyjnie już najlepiej wypadł segment Rozwiązania w obszarze płatności, dołączył do niego również segment Integracja systemów. W ciągu całego roku konsekwentnie realizowaliśmy strategię wzrostu sprzedaży własnych rozwiązań i usług, ekspansji na nowe rynki oraz zwiększania przychodów od międzynarodowych grup bankowych. Przyjęty program zmian organizacyjnych oraz koncentracja na strategicznych rozwiązaniach również przyczyniły się do tak dobrych wyników w ubiegłym roku. Z optymizmem wkroczyliśmy w 2015 rok. - powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Księga zamówień (backlog) na 2015 rok wynosi obecnie 58 mln EUR, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Wydrukuj