Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Wyniki finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. za III kwartały 2012 r.

Asseco South Eastern Europe S.A., (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2012 roku.

Asseco South Eastern Europe S.A., (Asseco SEE,ASEE) opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2012 roku.

Przychody całkowite Grupy ASEE wyniosły 325,1 mln PLN i są o 3% wyższe w porównaniu do zeszłego roku. Bardzo istotne znaczenie dla wzrostu przychodów Grupy miało zwiększenie przychodów w obszarze Płatności rozliczanych w Internecie – 48%. Ważny jest zanotowany 8% wzrost przychodów z usług własnych, zwiększający udział rozwiązań własnych w przychodach. Pozytywną tendencją jest utrzymujący się wzrost przychodów z nowych rynków* osiągając 36,7 mln PLN dając wzrost rok do roku na poziomie 70%.

Operacje tureckie wykazały się największą dynamiką wzrostu w zakresie kontrybucji do wyniku, notując 64% wzrost. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miała również konsolidacja wyników (za jeden miesiąc) tureckiej spółki Sigma (kupionej we wrześniu br.).

„Wciąż koncentrujemy się na rozwoju nowych rynków, na tych obszarach naszej działalności, które mają największy potencjał wzrostu zarówno w naszym regionie, jak i poza nim. Widzimy duże perspektywy rozwoju w obszarze Płatności realizowanych w Internecie a także jesteśmy przekonani, że produkty Sigmy – szczególnie Fidelity Spend Management** - będą kontrybuowały do wzrostu w następnych kwartałach” - zaznaczył Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco SEE.

Zysk operacyjny wyniósł 36,3 mln PLN co stanowi 1% wzrost rok do roku. Zysk netto (z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym) wzrósł o 8% i wyniósł 34,5 mln PLN.

Przychody z usług utrzymania i outsourcingu wyniosły 95 mln PLN, co stanowi 17% wzrost w stosunku do 2011. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa i przewidywalności prowadzonych operacji. Wartość sprzedaży rozwiązań własnych zamknęła się kwotą 156 mln PLN dając 8% wzrost w stosunku do 2011 zwiększając udział rozwiązań o większej wartości dodanej.

Rentowność operacyjna w za trzy kwartały 2012 wyniosła 12% i była zbliżona do trzech pierwszych kwartałów 2011.

Spółka  podała  wartość  książki  zamówień  (backlog)  na  2012  rok.  Licząc  wraz  z wykonaniem za trzy kwartały wynosi ona obecnie 424 mln PLN.

*Nowe rynki rozumiane są jako nowe rynki geograficzne dla istniejących produktów oraz wszystkie rynki
geograficzne dla nowych produktów.
**Zarządzanie procesem życia produktu od zakupu do utylizacji.
  • Download Press Release [PDF]

  • Wydrukuj