Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Wyniki finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe za 2012 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za 2012 rok.

Przychody całkowite Grupy ASEE wyniosły 462,4 mln PLN i pozostają na poziomie porównywalnym w stosunku do w roku ubiegłego. Największą dynamiką wzrostu w 2012 r. wykazały się operacje tureckie, które osiągnęły przychody ze sprzedaży o 26% wyższe niż w roku poprzednim. Świetny wynik w Turcji był przede wszystkim spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów przeznaczonych do rozliczania płatności w Internecie (Payment Gateway), których wartość wzrosła o 35% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pozytywny  wpływ miała również konsolidacja wyników tureckiej spółki Sigma (kupionej we wrześniu 2012 r.). Z kolei negatywnie na wynik Grupy wpłynął spadek przychodów w Rumunii i Chorwacji.

Warto podkreślić, że przychody ze sprzedaży rozwiązań własnych w 2012 roku zamknęły się kwotą 214,7 mln PLN, dając 5% wzrost w stosunku do 2011 (co przekłada się na 47% udział w całkowitych przychodach Grupy), zwiększając udział rozwiązań o wyższej wartości dodanej w strukturze sprzedaży ASEE. Jednocześnie udało się utrzymać pozytywną tendencję w zakresie przychodów z Nowych Rynków*, których wartość w 2012 roku osiągnęła 55,1 mln PLN ,co oznacza wzrost rok do roku na poziomie 54%.

„Koncentracja na zwiększaniu sprzedaży na Nowych Rynkach pozostaje priorytetowym celem ASEE zarówno w roku 2013, jak i w kolejnych latach. W bieżącym roku chcielibyśmy jeszcze poprawić dynamikę tego wzrostu, wykorzystując powstałe w wyniku reorganizacji sprzedaży, mechanizmy stymulujące wzajemną sprzedaż własnych rozwiązań przez poszczególne spółki Grupy ASEE (cross-selling)” - powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. ”Kolejnym istotnym celem na 2013 rok i lata następne, jest ujednolicenie i promocja portfela produktów Grupy ASEE, ze szczególnym naciskiem na kilka rozwiązań o największym międzynarodowym potencjale wzrostu” – dodał.

Przychody z usług utrzymania i outsourcingu wyniosły w 2012 roku 128,3 mln PLN, co stanowi 11% wzrost w stosunku do 2011. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa i przewidywalności prowadzonych operacji.

Zysk operacyjny wyniósł 52,6 mln PLN co stanowi 4% spadek rok do roku. Zysk netto (z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym) spadł o 3% i wyniósł 47,3 mln PLN. Jest to przede wszystkim efekt zwiększonych nakładów na wewnętrzną reorganizację Grupy, której celem jest poprawa integracji operacyjnej i zwiększenie efektywności działania ASEE.

Rentowność operacyjna w 2012 wyniosła 11,4% i była zbliżona do rentowności w 2011.

Spółka podała wartość książki zamówień (backlog) na 2013 rok. Wynosi ona obecnie 229,7 mln PLN.

*Nowe rynki rozumiane są jako nowe rynki geograficzne dla istniejących produktów oraz wszystkie rynki geograficzne dla nowych produktów.
  • Download Press Release [PDF]
  •  


    Wydrukuj