Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Wyniki finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe za III kwartały 2013 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2013 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za III kwartały 2013 r..

Przychody całkowite Grupy ASEE wyniosły 321,2 mln PLN i są o 1% niższe niż w zeszłym roku. Największą dynamiką wzrostu w III kwartałach 2013 r. wykazały się operacje w Macedonii, Turcji i Kosowie, które osiągnęły przychody ze sprzedaży odpowiednio o 26%, 21% i 9% wyższe rok do roku. Dobry wynik w Macedonii oraz w Kosowie to głównie efekt kilku dużych transakcji w segmencie Integracji Systemów. Wzrost w Turcji wynika przede wszystkim ze zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów przeznaczonych do rozliczania płatności w Internecie (Payment Gateway), których wartość wzrosła o 16% w porównaniu do III kwartałów 2012 oraz konsolidacja przychodów kupionej we wrześniu 2012 roku spółki Sigma.

W 3 kwartale 2013 ASEE kontynuowała pozytywną tendencję w zakresie przychodów z Nowych Rynków*, których wartość osiągnęła 43,3 mln PLN (po 3 kwartałach 2013), co oznacza wzrost rok do roku na poziomie 24%.

Zysk operacyjny wyniósł 28,6 mln PLN, i jest o 21% niższy niż w zeszłym roku. Jest to efekt słabszych wyników w Turcji, Serbii oraz Bośni i Hercegowinie a także zwiększonych nakładów na wewnętrzną reorganizację Grupy, której celem jest poprawa integracji operacyjnej i efektywności działania ASEE.

„Wyniki po III kwartałach wskazują na kontynuację tendencji z I półrocza – wciąż nie najlepsza koniunktura w regionie oraz słabość tamtejszego rynku finansowego” – powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Główny wpływ na większy spadek zysku netto (z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym) - ok. 31%, 23,8 mln PLN - ma efekt obciążenia wyniku podatkiem u źródła w związku z otrzymaniem przez spółkę holdingową dywidend ze spółek operacyjnych, a także wzrostu obciążeń podatkowych w Turcji z uwagi na realizację części dochodów poza specjalnymi strefami podatkowymi.

Przychody z usług utrzymania i outsourcingu wyniosły 105,5 mln PLN, co stanowi 11% wzrost w stosunku do trzech kwartałów 2012.

Rentowność operacyjna za III kwartały 2013 wyniosła 9,8%.

Spółka podała wartość książki zamówień (backlog) na 2013 rok. Wynosi ona obecnie 410,35 mln PLN.

W dniu 23 października 2013 r. Asseco South Eastern Europe S.A. kupiła chorwacką spółkę EŽ RAČUNALSTVO, która powstała poprzez formalne wydzielenie linii biznesowej zajmującej się obsługą terminali płatniczych POS w chorwackiej spółce EPTA d.o.o. Do spółki przeniesiono kontrakty z istotnymi klientami i dostawcami, a także kluczowych pracowników oraz wybrane aktywa związane z obsługą przeniesionych kontraktów. Obecnie spółka EŽ RAČUNALSTVO zatrudnia 70 osób, które obsługują 37 000 terminali płatniczych.

„Dzięki tej akwizycji operacje chorwackie wzmocnione zostały w segmencie rozwiązań w obszarze płatności w zakresie obsługi terminali płatniczych i mamy nadzieję, że pozwoli to nam na zwiększenie biznesu zarówno w Chorwacji, jak i w całym regionie” – powiedział Piotr Jeleński.

*Nowe rynki rozumiane są jako nowe rynki geograficzne dla istniejących produktów oraz wszystkie rynki geograficzne dla nowych produktów.
  • Download Press Release [PDF]
  •  


    Wydrukuj