Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Wyniki finansowe Grupy Asseco South Eastern Europe za pierwszy kwartał 2014 r.

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2014 r.

Przychody całkowite Grupy ASEE w wyniosły 99,3 mln PLN i były o 1% niższe niż w ubiegłym roku. Największą dynamiką wzrostu w pierwszym kwartale 2014 r. wykazały się operacje w Chorwacji oraz w Rumunii, gdzie osiągnięto przychody ze sprzedaży odpowiednio o 49% i 9% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dobry wynik w Chorwacji to przede wszystkim efekt konsolidacji przychodów obsługującej terminale płatnicze POS spółki EŽ RAČUNALSTVO, którą Grupa ASEE nabyła w październiku 2013 roku. Z kolei wyższa sprzedaż w Rumunii wynika głównie z nowych kontraktów pozyskanych w segmencie Integracji Systemów.

„Utrzymanie dotychczasowego poziomu przychodów, mimo wciąż nie najlepszej koniunktury w regionie i słabości lokalnego rynku finansowego uważam za spore osiągnięcie. Wydaje się, że istotne kontrakty podpisane w ostatnich tygodniach i te, które obecnie negocjujemy pozwalają z optymizmem oceniać perspektywy spółki na 2014 rok” powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Spółka konsekwentnie realizuje swoją strategię przechodzenia na model outsourcingowy, szczególnie w zakresie obsługi ATM i POS. Przychody z outsourcingu wyniosły 13,4 mln PLN i były o 49% wyższe niż w roku poprzednim, głównie za sprawą kontraktu realizowanego w modelu outsourcingowym dla jednego z wiodących banków w Chorwacji. Niebawem należy spodziewać się dalszego wzrostu, gdyż spółka właśnie ogłosiła podpisanie pięcioletniej umowy na obsługę 12,5 tys. terminali płatniczych POS dla Banca Intesa w Serbii.

Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 7,9 mln PLN, i był o 19% niższy niż w zeszłym roku. Jest to efekt słabszych wyników w segmencie Rozwiązań dla bankowości, głównie w Serbii, Rumunii, Chorwacji oraz Macedonii. 

„Niższy wynik segmentu ‘Rozwiązania dla bankowości’ wynika głównie z zakończenia kilku dużych projektów pod koniec 2013 roku. W pierwszym kwartale 2014 nie rozpoczęliśmy żadnego istotnego wdrożenia, ale w dalszej części roku będziemy pracować nad projektami o dużej skali, co powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki w kolejnych kwartałach” – dodał Piotr Jeleński.

Zdaniem Prezesa ASEE, rośnie zainteresowanie segmentem usług bankowych i finansowych w regionie ze strony nowych graczy – zarówno instytucji finansowych dotychczas nieobecnych na Bałkanach, jak i podmiotów operujących w innych branżach. Często poszukują oni zaawansowanych rozwiązań informatycznych, integrujących różne kanały dostępu, również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wykorzystanie tego trendu powinno pozwolić ASEE na zdywersyfikowanie dotychczasowego portfela klientów i pozyskanie nowych interesujących kontraktów.

Rentowność operacyjna Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2014 roku wyniosła 8,0%.

W pierwszym kwartale 2014 roku Asseco SEE osiągnęła zysk netto na poziomie 7,0 mln PLN, co oznacza spadek o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Niższy procentowy spadek zysku netto jest przede wszystkim wynikiem mniejszych obciążeń podatkiem u źródła, w związku z otrzymaniem przez spółkę holdingową niższych dywidend ze spółek operacyjnych.

Spółka podała wartość książki zamówień (backlog) na 2014 rok. Wynosi ona obecnie 304,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego.

W dniu 24 kwietnia walne zgromadzenie akcjonariuszy ASEE zatwierdziło podział zysku spółki za 2013 rok. Na wypłatę dywidendy przeznaczone zostanie 16,6 mln PLN, co oznacza 0,32 PLN na każdą akcję. Prawo do dywidendy zostanie ustalone w dniu 11 lipca termin wypłaty określono na 30 lipca 2014 r.


Wydrukuj