Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Kolejny lepszy kwartał w Asseco SEE - Zysk netto większy o 14% w I kwartale 2018 r

Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Najważniejsze fakty:

  • Przychody ze sprzedaży osiągnęły 33,2 mln EUR – wzrost o 7%
  • Bardzo dobre wyniki segmentu Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 15,7 mln EUR, wzrost o 27%
  • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 2,7 mln EUR, wzrost o 14%
  • Rekordowa dynamika sprzedaży w Chorwacji – wzrost przychodów ze sprzedaży o 57%
  • Księga zamówień na poziomie 100,5 mln EUR, wzrost o 6%

Przychody ze sprzedaży na koniec pierwszego kwartału wyniosły 33,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego roku. Do lepszego wyniku najbardziej przyczynił się segment Rozwiązania w sektorze płatności, gdzie przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosły 15,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 3,4 mln EUR (27%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Największy wzrost sprzedaży (o ponad 3 mln EUR) wykazała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem bankomatów, głównie w Chorwacji i Rumunii. Z kolei segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął sprzedaż porównywalną do sprzedaży pierwszego kwartału roku poprzedniego, czyli 7,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 151 tys. EUR (2%). Wzrost sprzedaży odnotowały rozwiązania i usługi w linii odpowiedzialnej za centralne systemy bankowe oraz w linii oferującej rozwiązania mobilne. Przychody segmentu Integracja systemów spadły natomiast w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o 1,4 mln EUR (13%) i wyniosły 9,7 mln EUR.

Kolejny dobry kwartał w biznesie płatniczym potwierdza naszą renomę i ugruntowaną pozycję jako dostawcy usług płatniczych w regionie – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za pierwszy kwartał 2018 roku wyniósł 2,7 mln EUR i wzrósł o 0,3 mln EUR (14%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Księga zamówień (backlog) na 2018 rok całej Grupy ASEE osiągnęła 100,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem.

 


Wydrukuj