Wybierz region
pl

Informacje ogólne

Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług. Powstaliśmy w wyniku integracji kompetencji, doświadczenia, wiedzy, rozwiązań i bazy klientów dziewięciu wiodących w swoich segmentach rynku firm działających w regionie Europy Południowo-Wschodniej. Od początku działalności nasze Spółki Zależne koncentrowały się na rozwoju własnych rozwiązań informatycznych, w swoich segmentach rynku.

Stworzenie naszej Grupy jest wynikiem zbieżnej strategii Grupy Asseco Poland S.A. i Wspólników Mniejszościowych Spółek Zależnych. Stanowimy dla Grupy Asseco Poland S.A. trzeci główny geograficzny filar działalności, po działalności na rynku polskim oraz działalności Grupy Asseco Slovakia. Rozpoczęcie działalności w regionie Europy Południowo-Wschodniej przez naszą Grupę było podyktowane szybszym niż w innych krajach Europy tempem rozwoju rynku informatycznego.

 • Obecnie nasza Grupa prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego:
 • rozwiązania i usługi dla sektora bankowego
 • rozwiązania z obszaru uwierzytelniania
 • dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych
 • rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz
 • usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego
 • bramka płatności

  Obecnie Grupa Asseco SEE zatrudnia ponad 3.900 pracowników na całym świecie

Mając na celu prowadzenie działalności zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz najwyższymi standardami etycznymi Asseco South Eastern Europe SA przyjęła i wdrożyła m.in. następujące polityki oraz regulacje:

 Dane firmy:

 • Nazwa firmy: Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna
 • Główna siedziba: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
 • Data założenia: 10.04.2007
 • Forma prawna: spółka akcyjna
 • Wartość kapitału zakładowego: 518 942 510,00 zł
 • Debiut giełdowy: 2009 r.
 • EKD: 7222Z
 • Audytor: BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 • NIP: 813-351-36-07
 • REGON: 180248803
 • KRS: 0000284571, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Biura w Warszawie: 02-972 Warszawa, ul. Branickiego 13, Polska, tel. +48 22 57 48 630