Wybierz region
pl

Wydarzenia nadchodzące

Okres zamknięty 05.07.2022 - 04.08.2022

okres zamknięty związany z publikacją raportu finansowego za II kw. 2022 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r.

Okres zamknięty 25.09.2022 - 25.10.2022

okres zamknięty związany z publikacją raportu finansowego za III kw. 2022 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r.