Wybierz region
pl

Polityka dywidendowa

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 30-50% skonsolidowanego zysku spółki. Kwota ta może zostać pomniejszona w sytuacji gdy Spółka dokona znaczących inwestycji, które nie pozwolą na wypłatę dywidendy na zakładanym poziomie. W przypadku pomniejszenia wysokości wypłaty dywidendy, Spółka poinformuje o tym rynek.