Wybierz region
pl

Polityka dywidendowa

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 30-50% skonsolidowanego zysku spółki. Kwota ta może zostać pomniejszona w sytuacji gdy Spółka dokona znaczących inwestycji, które nie pozwolą na wypłatę dywidendy na zakładanym poziomie. W przypadku pomniejszenia wysokości wypłaty dywidendy, Spółka poinformuje o tym rynek.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Wypłacona dywidenda (tys. PLN) 26.985 26.985 24.909 21.796 20.758 16.606 42.034 18.682
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN) 0,52 0,52 0,48 0,42 0,40 0,32 0,81 0,36
Dzień dywidendy 28.06.2019 29.06.2018 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015 11.07.2014 12.07.2013 02.07.2012
Termin wypłaty 11.07.2019 12.07.2018 14.07.2017 15.07.2016 15.07.2015 30.07.2014 31.07.2013 17.07.2012