Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

III kw. 2019 roku Asseco SEE znacznie lepszy niż w ubiegłym roku Spółka wchodzi do Czech i na Słowację

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników

III kwartał 2019 r.

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 52,7 mln EUR – wzrost o 49%

  • o Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 22,7 mln EUR, wzrost o prawie 78%
  • o Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Integracja systemów – przychody na poziomie 19,8 mln EUR, wzrost o 46%
  • o Dwucyfrowy wzrost przychodów segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym – przychody na poziomie 10,2 mln EUR, wzrost o 12%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 5,8 mln EUR, wzrost o 36%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 6,9 mln EUR, wzrost o 57%
 • Dwucyfrowy wzrost EBIDTA, która osiągnęła 11 mln EUR, wzrost o 55%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 13,1%
 • Księga zamówień liczona na poziomie przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale osiągnęła 49,9 mln EUR, wzrost o 45%

 

Warszawa, 8 listopada 2019 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE), opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 roku, które po raz kolejny są znacznie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku dzięki organicznemu wzrostowi oraz akwizycjom.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE na koniec trzeciego kwartału 2019 r. wzrosły we wszystkich trzech segmentach działalności firmy i wyniosły 52,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 17,3 mln EUR, czyli 49%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE w trzecim kwartale 2019 roku osiągnął poziom 6,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,5 mln EUR, 57%, w stosunku trzeciego kwartału ubiegłego roku. Natomiast EBITDA osiągnęła poziom 11 mln EUR po wzroście o 3,9 mln EUR, czyli o 55%. Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE na koniec trzeciego kwartału 2019 roku wyniósł 5,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,5 mln EUR, czyli o 36% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na czwarty kwartał 2019 rok całej Grupy ASEE liczona na poziomie przychodów ze sprzedaży osiągnęła 49,9 mln EUR, czyli o 45% więcej niż w poprzednim roku, a liczona na poziomie marży pierwszej 33,7 mln EUR, co oznacza wzrost na poziomie również 45%.

 

- Trzeci kwartał 2019 roku był niezwykle udany dla Grupy Asseco SEE. Bardzo dobre wyniki w tym kwartale są efektem wzrostu skali i poprawy efektywności działania firmy w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, jak również konsolidacji wyników nowych spółek. Do zakupionej na początku roku spółki Necomplus, dołączyły Bassilichi, B Services, a także Sonet w Czechach i na Słowacji, poszerzając tym samym obszar działalności Grupy o nowe kraje, jak również Mobven w Turcji, dzięki któremu zwiększyły się nasze kompetencje w dziedzinie mobilnych płatności. Cieszy mnie również większa niż w ubiegłym roku liczba transakcji obsłużonych w okresie letnim przez niezależną sieć bankomatów MoneyGet, wzrosty w obszarze e-Commerce jak również utrzymujące się duże zainteresowanie naszymi rozwiązaniami bankowości elektronicznej. – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

 

Wyniki poszczególnych segmentów w trzecim kwartale 2019 r.

 • Największy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy ASEE, bo aż o 9,9 mln EUR, czyli 78%, osiągnął segment Rozwiązania w obszarze płatności, gdzie sprzedaż wyniosła 22,7 mln EUR. Znaczna część wzrostu sprzedaży segmentu dotyczyła linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych oraz linii odpowiedzialnej za utrzymanie bankomatów. W trzecim kwartale 2019 roku rosła również sprzedaż w liniach segmentu odpowiedzialnych za eCommerce oraz za przetwarzanie transakcji płatniczych (processing). Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w obszarze płatności podwoił się w stosunku do ubiegłego roku i w ostatnich trzech miesiącach wyniósł 3,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,9 mln EUR w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Sprzedaż segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniosła 10,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,1 mln EUR, 12%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wyższe przychody zanotowała przede wszystkim linia segmentu odpowiedzialna za centralne systemy bankowe i inne oprogramowanie. Wzrosły również przychody linii segmentu oferującej rozwiązania mobilne. Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął wynik operacyjny na poziomie 2,0 mln EUR, co oznacza to wzrost o 0,6 mln EUR, 41%, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
 • Przychody ze sprzedaży segmentu Integracja systemów w trzecim kwartale 2019 roku wyniosły 19,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,3 mln EUR, 46%, w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku. Wyższą sprzedaż odnotowano zarówno w linii segmentu oferującej rozwiązania własne, jak i w linii odpowiedzialnej za odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich oraz usługi integracyjne. Wynik operacyjny segmentu Integracja systemów w trzecim kwartale 2019 roku osiągnął wartość 1,1 mln EUR i był na podobnym poziomie jak w roku poprzednim.


Wydrukuj