Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Przychody Grupy Asseco SEE w I kwartale 2020 r. wzrosły o 26%

Bardzo dobry kwartał dzięki poprawie we wszystkich segmentach operacyjnych

Najważniejsze dane

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 52,5 mln EUR rosnąc o 26%
 • Wzrost przychodów we wszystkich segmentach operacyjnych: 

  • Przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wyniosły 25 mln EUR, wzrost o 7,2 mln EUR
  • Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął sprzedaż na poziomie 9,3 mln EUR, wzrost o 0,4 mln EUR
  • Przychody segmentu Rozwiązania dedykowane osiągnęły wartość 18,2 mln EUR, wzrost o 3,4 mln EUR

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 5,4 mln EUR po wzroście o 24%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 6,5 mln EUR rosnąc o 29%
 • Marża zysku operacyjnego wyniosła 12,3%
 • Wartość portfela zamówień wzrosła o 33% do poziomu 176,9 mln EUR

 Warszawa, 29 kwietnia 2020 r. Grupa Asseco South Eastern Europe (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku, które po raz kolejny są znacznie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku.

 Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE za pierwszy kwartał 2020 roku wyniosły 52,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności spółki. Przy przychodach na poziomie 25 mln EUR, segment Rozwiązania w obszarze płatności osiągnął wzrost o 7,2 mln EUR. Największą część tego wzrostu (5,5 mln EUR) wygenerowała linia segmentu odpowiedzialna za utrzymanie terminali płatniczych, co jest zgodne z trendem obserwowanym w analogicznym okresie roku poprzedniego. Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął sprzedaż na poziomie 9,3 mln EUR, przy nieco wyższych przychodach w liniach segmentu odpowiedzialnych za rozwiązania mobilne oraz centralne systemy bankowe i pozostałe rozwiązania. Przychody segmentu Rozwiązania dedykowane wzrosły o 18,7% i osiągnęły wartość 18,2 mln EUR. Wyższą sprzedaż odnotowano w linii segmentu odpowiedzialnej za odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich oraz usługi integracyjne.

 - Bardzo dobre wyniki Grupy ASEE w pierwszym kwartale tego roku są efektem poprawy we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. Rosnące przychody z utrzymania terminali POS i eCommerce, w tym 3D Secure, przyczyniają się do poprawy wyników segmentu Rozwiązania w obszarze płatności, natomiast wyższa wydajność przekłada się na wzrost rentowności segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. Lepsze wyniki odnotowaliśmy także w segmencie Rozwiązania dedykowane. Dzięki akwizycji spółki Bassilichi B&H, zamykamy proces przejmowania działalności płatniczej Bassilichi w regionie. Chciałbym również nadmienić, że do tej pory nie odnotowaliśmy znaczącego wpływu Covid-19 na działalność ASEE. Podjęliśmy niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz wprowadziliśmy działania oszczędnościowe, aby złagodzić skutki pandemii – powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.    

 Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2020 roku wzrósł o 1,4 mln EUR (29%) i wyniósł 6,5 mln EUR. Marża zysku operacyjnego wzrosła z 12,1% w pierwszych trzech miesiącach roku poprzedniego do poziomu 12,3% na koniec pierwszego kwartału 2020 roku. Grupa ASEE wypracowała 5,4 mln EUR zysku netto za pierwszy kwartał, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2019 roku.

 Wartość portfela zamówień spółki na rok 2020 wynosi 176,9 mln EUR i jest o 33% wyższa niż w ubiegłym roku.

 

Informacje na temat potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność operacyjną Grupy ASEE zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym i powiązanej prezentacji.


Wydrukuj