Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Dynamiczny wzrost zysków Grupy Asseco SEE – Zysk operacyjny za I półrocze 2020 roku rośnie o 39%

Bardzo dobre wyniki za II kwartał dzięki wzrostom w obszarze płatności i poprawie efektywności we wszystkich segmentach operacyjnych

Najważniejsze dane za II kwartał 2020 r.

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 52 mln EUR rosnąc o 12%, głównie dzięki wyższej sprzedaży segmentu Rozwiązania w obszarze płatności
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 6,1 mln EUR po wzroście o 41%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 8 mln EUR rosnąc o 48%
 • Marża zysku operacyjnego wyniosła 15,3%

 

Najważniejsze dane za I półrocze 2020 r.

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły 104,6 mln EUR rosnąc o 19%
 • Wzrost przychodów we wszystkich segmentach operacyjnych:

  • o Przychody segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wyniosły 50,4 mln EUR, wzrost o 12,9 mln EUR
  • o Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął sprzedaż na poziomie 20,4 mln EUR, wzrost o 0,7 mln EUR
  • o Przychody segmentu Rozwiązania dedykowane osiągnęły wartość 33,8 mln EUR, wzrost o 3 mln EUR

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 11,5 mln EUR po wzroście o 33%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 14,4 mln EUR rosnąc o 39%
 • Marża zysku operacyjnego wyniosła 13,8%
 • Wartość portfela zamówień wzrosła o 19% do poziomu 201,2 mln EUR

 

Warszawa, 6 sierpnia 2020 r. Grupa Asseco South Eastern Europe (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku, które są w dalszym ciągu znacznie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Grupa odnotowała bardzo udany kwartał dzięki wzrostom w obszarze płatności i poprawie efektywności we wszystkich segmentach operacyjnych.

Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco SEE za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosły 104,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 16,7 mln EUR (19%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności spółki, na czele z segmentem Rozwiązania w obszarze płatności. Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 14,4 mln EUR, rosnąc o 4 mln EUR (39%). Marża zysku operacyjnego wzrosła z 11,8% po pierwszych sześciu miesiącach roku poprzedniego do poziomu 13,8% na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku. Zysk netto za pierwsze półrocze 2020 roku wyniósł 11,5 mln EUR, po wzroście o 33% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość portfela zamówień spółki na 2020 rok wynosi 201,2 mln EUR i jest o 19% wyższa niż w 2019 roku.

Grupa Asseco SEE z powodzeniem kontynuowała swoje działania w drugim kwartale 2020, co zaowocowało wzrostem przychodów i zysku we wszystkich obszarach działalności. Rosnące przychody z obsługi terminali płatniczych i bankomatów oraz utrzymanie poziomu działalności eCommerce, w tym 3D Secure, przyczyniają się do poprawy wyników segmentu Rozwiązania w obszarze płatności. Jednocześnie popyt na rozwiązania wielokanałowe i mobilne dla bankowości w połączeniu z wyższą wydajnością przekładają się na dalszy wzrost rentowności segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. Lepsze wyniki odnotowaliśmy także w segmencie Rozwiązania dedykowane dzięki oszczędnościom w kosztach rozwiązań własnych. Poprzez akwizycję chorwackich spółek IPS i GRC specjalizujących się w kasach fiskalnych uzupełniliśmy w znaczący sposób nasze portfolio rozwiązań dla punktów handlowych. Warto również wspomnieć, że do tej pory nie doświadczyliśmy istotnego wpływu COVID-19 na działalność Asseco SEE czy też Payten” powiedział Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.   

 

Wyniki segmentów operacyjnych za I półrocze 2020 r. 

 • Segment Rozwiązania w obszarze płatności osiągnął wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,9 mln EUR (34%) do poziomu 50,4 mln EUR, głównie za sprawą linii biznesowej odpowiedzialnej za usługi związane z terminalami płatniczymi POS, której przychody wyniosły 27,4 mln EUR rosnąc o 41%. Przychody z działalności e-Commerce wzrosły o 42% (tj. o 2 mln EUR), z przetwarzania transakcji płatniczych spadły o 13% (0,2 mln EUR), natomiast z usług związanych z bankomatami wzrosły o 26% (3,1 mln EUR). Zysk operacyjny segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wzrósł o 2,1 mln EUR (35%) i w pierwszym półroczu 2020 roku przekroczył poziom 8 mln EUR.
 • Przychody segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniosły 20,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,7 mln EUR (4%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Największy wzrost sprzedaży zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za rozwiązania mobilne. Dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów, w I półroczu 2020 roku segment Rozwiązania w sektorze bankowym znacząco poprawił swoją efektywność. Zysk operacyjny w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku wyniósł 4,1 mln EUR, po wzroście o ponad 1,3 mln EUR (49%).
 • Przychody segmentu Rozwiązania dedykowane w I półroczu 2020 roku osiągnęły wartość 33,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 3 mln EUR (10%) w porównaniu do wyników za pierwsze półrocze 2019 roku. Wyższą sprzedaż zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za infrastrukturę i rozwiązania stron trzecich oraz usługi integracyjne. Zysk operacyjny segmentu Rozwiązania dedykowane osiągnął prawie 2,3 mln EUR, po wzroście o 0,6 mln EUR (35%) w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 

 


Wydrukuj