Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

W III kw. 2020 roku spółka Asseco SEE osiągnęła 20% wzrostu zysku operacyjnego

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników

  • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 7,1 mln EUR, wzrost o 21%
  • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 8,4 mln EUR, wzrost o 20%
  • Dwucyfrowy wzrost EBITDA, która osiągnęła 12,8 mln EUR, wzrost o 17%
  • Księga zamówień liczona na poziomie przychodów ze sprzedaży w czwartym kwartale osiągnęła 58,2 mln EUR, wzrost o 14%

Warszawa, 29 października 2020 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE), opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, dzięki organicznemu wzrostowi oraz poprawie rentowności. 

W trzecim kwartale 2020 roku spółka odnotowała dwucyfrową poprawę kluczowych wskaźników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku mimo, iż przychody ze sprzedaży Grupy ASEE na koniec trzeciego kwartału 2020 r. spadły o 3% i wyniosły 51,2 mln EUR. Spadek ten wynikał z niższych przychodów segmentu Rozwiązania dedykowane, szczególnie w części odpowiedzialnej za odsprzedaż infrastruktury i rozwiązań stron trzecich, gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 13,9 mln EUR, czyli o 30% mniej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie wzrosły przychody w segmentach Rozwiązania w sektorze bankowym osiągając 11,8 mln EUR, wzrost o 15,7%, oraz Rozwiązania w obszarze płatności, gdzie przychody ze sprzedaży wyniosły 25,5 mln EUR, wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Większy udział rozwiązań własnych w strukturze sprzedaży oraz wzrost efektywności wpłynęły na poprawę rentowności spółki. Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE w trzecim kwartale 2020 roku osiągnął 8,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 20%, w stosunku trzeciego kwartału ubiegłego roku. EBITDA osiągnęła poziom 12,8 mln EUR, czyli wzrost o 17%.

Z kolei zysk netto Grupy ASEE na koniec trzeciego kwartału 2020 roku wyniósł 7,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 21% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na czwarty kwartał 2020 rok całej Grupy ASEE liczona na poziomie przychodów ze sprzedaży osiągnęła 58,2 mln EUR, czyli o 14% więcej niż w poprzednim roku.

- W trzecim kwartale 2020 roku odnotowaliśmy wzrost w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności, a także poprawę efektywności w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym. W płatnościach przychody wzrosły głównie z linii oferującej rozwiązania dla handlu elektronicznego, a także z nowych linii biznesowych związanych z utrzymaniem terminali płatniczych, takich jak niezależna sieć terminali płatniczych (IPD) oraz elektroniczne kasy fiskalne (ECR). Z kolei popyt na rozwiązania wielokanałowe oraz mobilne wraz ze zwiększeniem efektywności wpłynęły na lepsze wyniki w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym. Cieszy brak znaczącego wpływu pandemii Covid-19 na wyniki firmy – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Wyniki poszczególnych segmentów w trzecim kwartale 2020 r.

  • Największy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy ASEE, bo aż o 2,8 mln EUR, czyli 12% w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, osiągnął segment Rozwiązania w obszarze płatności, gdzie przychody wyniosły 25,5 mln EUR. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w obszarze płatności wyniósł 4,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,3 mln EUR (niespełna 9%). Skonsolidowana wartość EBITDA segmentu w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 7,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,7 mln EUR (10%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  • Sprzedaż segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła 11,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,6 mln EUR (+16%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższe przychody zanotowały linie segmentu odpowiedzialne za centralne systemy bankowe i pozostałe rozwiązania oraz za rozwiązania mobilne. Segment Rozwiązania w sektorze bankowym osiągnął wynik operacyjny na poziomie blisko 3,1 mln EUR, co oznacza wzrost o prawie 1,1 mln EUR (+53%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartość EBITDA w trzecim kwartale 2020 roku wzrosła w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym o 1,1 mln EUR (+43%) i osiągnęła wartość 3,7 mln EUR.
  • Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w trzecim kwartale 2020 roku wyniosły 13,9 mln EUR, co oznacza spadek o 5,9 mln EUR (-30%) w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Mimo znaczącego spadku sprzedaży, zarówno wynik operacyjny jak i wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w trzecim kwartale 2020 pozostały na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu ubiegłego roku i osiągnęły odpowiednio wartości 1,1 mln EUR oraz 1,5 mln EUR.


Wydrukuj