Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Zysk operacyjny Grupy ASEE większy o 24% w III kwartale 2021 r.

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy ASEE – przychody na poziomie 57,7 mln EUR, wzrost o 13%

  • o Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane – przychody na poziomie 19,4 mln EUR, wzrost o 40%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 10,3 mln EUR, wzrost o 24%

  • o Dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego segmentu Rozwiązania płatnicze, który osiągnął 5,7 mln EUR, wzrost o 36%
  • o Niespełna dwukrotny wzrost zysku operacyjnego segmentu Rozwiązania dedykowane, który wyniósł ponad 2 mln EUR, wzrost o 83%

 • Rentowność operacyjna Grupy ASEE na poziomie 17,8%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto Grupy ASEE, który osiągnął 8,5 mln EUR, wzrost o 20%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA Grupy ASEE , która wyniosła 14,6 mln EUR, wzrost o 14%

  • o Dwucyfrowy wzrost EBITDA segmentu Rozwiązania płatnicze, która osiągnęła 8,8 mln EUR, wzrost o 17%
  • o Dwucyfrowy wzrost EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane, która osiągnęła 2,5 mln EUR, wzrost o 61%

Warszawa, 28 października 2021 r.: Grupa ASEE, (GPW: ASSECOSEE, ASE), opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody za trzeci kwartał 2021 roku wyniosły 57,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,5 mln (13%) w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku. Największą dynamikę wzrostu przychodów zanotowały Rozwiązania dedykowane, szczególnie w części odpowiedzialnej za sprzedaż własnego oprogramowania oraz usług. Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE osiągnął w trzecim kwartale 2021 roku poziom 10,3 mln EUR, po wzroście o 24%, a wartość EBITDA wyniosła 14,6 mln EUR, co oznacza wzrost o prawie 14%.

- W trzecim kwartale Grupa ASEE rosła zarówno organicznie jak i w wyniku konsolidacji nowych spółek. Znaczący wzrost osiągnęły linie rozwiązań skierowanych do punktów handlowo-usługowych, takie jak kasy fiskalne (ECR) czy niezależna sieć terminali płatniczych (IPD), ale także procesowanie kart płatniczych oraz niezależna sieć bankomatów Moneyget. W Rozwiązaniach dedykowanych odnotowaliśmy wzrost skali i rentowności własnego oprogramowania oraz usług – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za trzeci kwartał 2021 roku wyniósł 8,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Księga zamówień (backlog) na 2021 rok całej Grupy ASEE, liczona w przychodach ze sprzedaży, osiągnęła 231,8 mln EUR, czyli o 9% więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Wyniki segmentu Rozwiązania płatnicze

Przychody segmentu Rozwiązania płatnicze w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 26,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,1 mln EUR (4%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania płatnicze w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł o ponad 1,5 mln EUR (36%) i wyniósł 5,7 mln EUR. Skonsolidowana wartość EBITDA Rozwiązań płatniczych wyniosła blisko 8,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,3 mln EUR (17%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wyniki segmentu Rozwiązania dla bankowości

Segment Rozwiązania dla bankowości osiągnął w trzecim kwartale 2021 roku sprzedaż na poziomie ponad 11,7 mln EUR, co oznacza nieznaczny spadek o 0,1 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny Rozwiązań dla bankowości w trzecim kwartale 2021 roku spadł o blisko 0,5 mln EUR w porównaniu do roku ubiegłego. Skonsolidowana wartość EBITDA w trzecim kwartale 2021 roku Rozwiązań dla bankowości spadła o 0,5 mln EUR i osiągnęła wartość 3,2 mln EUR.

Wyniki segmentu Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 19,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 5,5 mln EUR (40%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania dedykowane w trzecim kwartale 2021 roku osiągnął wartość 2,0 mln EUR i był o 0,9 mln EUR (83%) wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość EBITDA wzrosła z kolei w trzecim kwartale 2021 roku o 0,9 mln EUR (61%) i osiągnęła poziom 2,5 mln EUR.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia ponad 3200 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

 

Kontakt:

Monika Perek, CMO

Asseco South Eastern Europe S.A.

Ul.Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

www.asseco.com/see

 

 

 


Wydrukuj