Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE za IV kwartał 2021 wyższy o 20%

Spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2021 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku

IV kwartał 2021 r.:

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 11,6 mln EUR, wzrost o 20%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA Grupy ASEE, która osiągnęła wartość 15,8 mln EUR, wzrost o 14%
 • Rentowność operacyjna Grupy ASEE na poziomie 15%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto Grupy ASEE, który osiągnął 10,6 mln EUR, wzrost o 39%

Cały 2021 rok:

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 39,6 mln EUR, wzrost o 22%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA, która osiągnęła wartość 56,4 mln EUR, wzrost o 13%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 15,8%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 33,9 mln EUR, wzrost o 29%
 • Dwucyfrowy wzrost księgi zamówień Grupy ASEE na 2022 rok,która osiągnęła195,2 mln EUR w przychodach ze sprzedaży, wzrost o 14%

Warszawa, 24 lutego 2022 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i za cały 2021 rok, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 77,2 mln EUR na koniec IV kwartału i 250,5 mln EUR na koniec całego 2021 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 5% i 9% w stosunku do porównywalnych okresów 2020 roku.

Największy wzrost przychodów osiągnął segment Rozwiązania płatniczeosiągając w IV kwartale 32 mln EUR, co oznacza wzrost o niespełna 5,1 mln EUR (19%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a za cały rok przychody wyniosły 115,3 mln EUR,co oznacza wzrost o 12,5 mln EUR (12%) w stosunku do 2020 roku.

Z kolei zysk operacyjny Grupy ASEE na koniec IV kwartału osiągnął poziom 11,6 mln EUR, a na koniec 2021 39,6 mln EUR, co oznacza odpowiednio wzrost o 20% (1,9 mln EUR) i o 22% (7,3 mln EUR) w porównaniu z analogicznymi okresami ubiegłego roku. EBITDA Grupy ASEE na koniec czwartego kwartału wyniosła 15,8 mln EUR po wzroście o 14% (1,9 mln EUR), a na koniec 2021 roku 56,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 13% (6,7 mln EUR) w porównaniu z końcem 2020 roku .

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za czwarty kwartał 2021 roku wyniósł 10,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 3 mln EUR (39%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a za cały 2021 rok wyniósł 33,9 mln EUR, wzrost o 29% (7,6 mln EUR).

Księga zamówień (backlog) na 2022 Grupy ASEE osiągnęła wartość w przychodach ze sprzedaży 195,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do 2021.

- Do tak znaczącej poprawy wyników finansowych Grupy ASEE (w tym Payten) w 2021 roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem, przyczyniło się zwiększenie skali działalności we wszystkich trzech segmentach oraz poprawa efektywności w segmentach Rozwiązania płatnicze i Rozwiązania dedykowane. Lepsze wyniki Grupy ASEE (w tym Payten) są zasługą przede wszystkim wzrostu organicznego oraz w mniejszym stopniu zrealizowanych akwizycji - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Rozwiązania płatnicze (Payten)

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania płatnicze wyniosły 32 mln EUR na koniec IV kwartału i 115,3 mln EUR na koniec 2021 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 19% i 12% w stosunku do porównywalnych okresów ubiegłego roku. W IV kwartale wyższe przychody osiągnęły usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych i bankomatów, jak również linia e-commerce, natomiast w skali roku największy wzrost sprzedaży (o 4,4 mln EUR) zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w obszarze płatności w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 4,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,4 mln EUR (104%), a na koniec roku 19,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 4,9 mln EUR (34%) w porównaniu z 2020 rokiem.

Skonsolidowana wartość EBITDA segmentu Rozwiązania w obszarze płatności w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 7,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,3 mln EUR (40%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast na koniec 2021 roku wyniosła 32 mln EUR, czyli wzrost o 4,1 mln EUR (15%) w stosunku do poprzedniego roku.

Rozwiązania dla bankowości

Segment Rozwiązania dla bankowości osiągnął w czwartym kwartale 2021 roku sprzedaż na poziomie 15,2 mln EUR, co oznacza wzrost o ponad 0,9 mln EUR (7%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a na koniec 2021 wyniosła 51,5 mln EUR, wzrost o 5,1 mln EUR (11%) w stosunku do poprzedniego roku. Wyższe przychody w IV kwartale i w całym roku zanotowała linia segmentu odpowiedzialna za rozwiązania wielokanałowe oraz rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa.

Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 4,4 mln EUR, co oznacza spadek o 0,3 mln EUR (6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, natomiast na koniec 2021 osiągnął 13,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,3 mln EUR (11%).

Skonsolidowana wartość EBITDA w czwartym kwartale 2021 roku osiągnęła wartość 5,1 mln EUR, co oznacza spadek o 0,2 mln EUR (4%), a na koniec 2021 wyniosła 15,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,4 mln EUR (9%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w IV kwartale 2021 roku wyniosły 30,1 mln EUR, co oznacza spadek o 2,5 mln EUR (8%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a na koniec 2021 osiągnęły 83,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 3,5 mln EUR (4%) w stosunku do poprzedniego roku. Spadek przychodów w czwartym kwartale wynika z niższej wartości przychodów linii segmentu oferującej infrastrukturę i rozwiązania stron trzecich oraz usług integracyjnych, która została częściowo zrekompensowana wyższymi przychodami linii oferującej rozwiązania własne, które rosły także w skali całego roku.

Spadek sprzedaży w czwartym kwartale przełożył się na spadek zysku operacyjnego, który wyniósł 2,4 mln EUR, co oznacza spadek o 0,2 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast na koniec 2021 zysk operacyjny osiągnął 7 mln EUR i był o 1,0 mln EUR (17%) wyższy niż w 2020 roku.

Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w czwartym kwartale 2021 wyniosła 2,8 mln EUR, co oznacza spadek o 0,1 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast na koniec 2021 osiągnęła 8,8 mln EUR i wzrosła o 1,2 mln EUR (15%) w stosunku do poprzedniego roku.

         

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj