Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE za I kwartał 2022 wyższy o 19%

Spółka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku, w którym wzrosty napędzały głównie segmenty Rozwiązania płatnicze i Rozwiązania dedykowane

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników:

  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży Grupy ASEE, która wyniosła 67 mln EUR, wzrost o 21%
  • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 10,1 mln EUR, wzrost o 19%
  • Dwucyfrowy wzrost EBITDA Grupy ASEE, która osiągnęła wartość 14,6 mln EUR, wzrost o 16%
  • Rentowność operacyjna Grupy ASEE na poziomie 15%
  • Dwucyfrowy wzrost zysku netto Grupy ASEE, który osiągnął 8,7 mln EUR, wzrost o 23%
  • Dwucyfrowy wzrost księgi zamówień Grupy ASEE na II kw. 2022 roku,która osiągnęła76,4 mln EUR w przychodach ze sprzedaży, wzrost o 32%

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 67 mln EUR, co oznacza wzrost o 21% (11,7 mln EUR) w stosunku do I kwartału ubiegłego roku.

Największy wzrost przychodów w I kwartale 2022 roku osiągnęły segmenty Rozwiązania płatnicze i Rozwiązania dedykowane generując przychody na poziomie odpowiednio 32,6 mln EUR i 22,2 mln EUR co oznacza wzrost o 6,1 mln EUR, czyli o 23% w segmencie Rozwiązań płatniczych i o 38% w segmencie Rozwiązania dedykowane w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Z kolei zysk operacyjny Grupy ASEE osiągnął w I kwartale 2022 poziom 10,1 mln EUR, , co oznacza wzrost o 19% (1,7 mln EUR) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. EBITDA Grupy ASEE na koniec pierwszego kwartału wyniosła 14,6 mln EUR po wzroście o 16% (2 mln EUR), w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku.

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za pierwszy kwartał 2022 roku wyniósł 8,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,6 mln EUR (23%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Księga zamówień (backlog) na II kw. 2022 Grupy ASEE osiągnęła wartość w przychodach ze sprzedaży 76,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do I kwartału 2021.

- Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2022 roku jest głównie efektem wzrostu skali działania w segmentach Rozwiązania płatnicze oraz Rozwiązania dedykowane. Rosnąca skala działania wynika częściowo z konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. W drugiej połowie 2021 roku Grupa ASEE rozpoczęła konsolidację wyników spółki e-commerce ContentSpeed, spółek z sektora zarządzania procesami biznesowymi IT Sistemi oraz eVision, firmy WSPay oferującej bramkę płatniczą oraz firmy Smarttek, dostawcy systemów płatności kartami, zaś od początku 2022 roku spółki BSTS oferującej systemy telekomunikacyjne oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania ruchem oraz Smart City  - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Rozwiązania płatnicze (Payten)

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania płatnicze wyniosły w I kwartale 2022 32,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,1 mln EUR (23%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W I kwartale znaczna część wzrostu sprzedaży segmentu dotyczyła linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych (3,5 mln EUR), ponadto linii segmentów odpowiedzialnych za e-commerce (1,6 mln EUR) oraz linii odpowiedzialnej za utrzymanie bankomatów (0,8 mln EUR). Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania płatnicze w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 5,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,4 mln EUR (35%) w porównaniu z I kwartałem 2021 roku.

Skonsolidowana wartość EBITDA segmentu Rozwiązania płatnicze w I kwartale 2022 roku wyniosła 8,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,5 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rozwiązania dla bankowości

Segment Rozwiązania dla bankowości osiągnął w pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaż na poziomie 12,2 mln EUR, co oznacza spadek o 0,5 mln EUR (-4%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniósł 2,7 mln EUR, co oznacza spadek o 0,7 mln EUR (-22%) w stosunku do I kwartału poprzedniego roku. Skonsolidowana wartość EBITDA w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęła wartość 3,3 mln EUR, co oznacza spadek o 0,7 mln EUR (-18%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w I kwartale 2022 roku wyniosły 22,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,1 mln EUR (38%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Za wzrost ten odpowiada częściowo konsolidacja spółek zakupionych w ciągu 2021 roku realizujących sprzedaż głównie w zakresie systemów infrastruktury drogowej oraz rozwiązań typu BPM. Organiczny wzrost zanotowały natomiast operacje w Serbii oraz Turcji w zakresie pozostałego oprogramowania oraz w zakresie rozwiązań stron trzecich w Rumunii.

Zysk operacyjny segmentu Rozwiązania dedykowane wyniósł w I kwartale 1,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,0 mln EUR (110%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w I kwartale 2022 wyniosła 2,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,2 mln EUR (92%) w stosunku do I kwartału ubiegłego roku.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia niespełna 3400 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

 

Kontakt:

Monika Perek, CMO

Asseco South Eastern Europe S.A.

Ul.Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

www.asseco.com/see

 

 


Wydrukuj