Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE za III kwartał 2022 wyższe o 53%

Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku, które są lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników:

 • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży Grupy ASEE, która wyniosła 88,1 mln EUR, wzrost o 53%

  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży segmentu Rozwiązania płatnicze, która wyniosła 42,3 mln EUR, wzrost o 59%
  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane, która wyniosła 28,4 mln EUR, wzrost o 47%
  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży segmentu Rozwiązania dla bankowości, która wyniosła 15 mln EUR, wzrost o 28%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 12,0 mln EUR, wzrost o 18%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA Grupy ASEE, która osiągnęła wartość 16,9 mln EUR, wzrost o 16%
 • Rentowność operacyjna Grupy ASEE na poziomie 14%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto Grupy ASEE, który osiągnął 10,9 mln EUR, wzrost o 30%
 • Dwucyfrowy wzrost księgi zamówień Grupy ASEE na IV kw. 2022 roku,która osiągnęła80,1 mln EUR w przychodach ze sprzedaży, wzrost o 33%

Warszawa, 26 Października 2022 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 88,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 53% (30,4 mln EUR) w stosunku do III kwartału ubiegłego roku.

Największy wzrost skali sprzedaży w III kwartale 2022 osiągnął segment Rozwiązania płatnicze (15,6 mln EUR), w następnej kolejności segment Rozwiązania dedykowane (9.00 mln EUR), a najmniejszy - segment Rozwiązania dla bankowości (3,3 mln EUR).

Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE osiągnął w III kwartale 2022 poziom 12,0 mln EUR, po wzroście o 18%, natomiast wartość EBITDA za trzeci kwartał wyniosła 16,9 mln EUR (wzrost o 16%).

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za trzeci kwartał 2022 roku wyniósł niespełna 11 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,5 mln EUR (30%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Księga zamówień (backlog) na 24 października 2022 Grupy ASEE osiągnęła wartość w przychodach ze sprzedaży 80,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 33% w stosunku do IV kwartału 2021.

 - Dobre wyniki Grupy ASEE w trzecim kwartale 2022, które skutkowały wzrostem zysku operacyjnego Grupy wynoszącym 11% w skali rok do roku, wynikają przede wszystkim z dobrych osiągnięć segmentu Rozwiązania płatnicze, w szczególności linii odpowiedzialnej za utrzymanie i sprzedaż terminali płatniczych, oraz segmentu Rozwiązania dla bankowości.  - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Rozwiązania płatnicze (Payten)

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania płatnicze wyniosły w III kwartale 2022 42,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 15,6 mln EUR (59%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale wzrosła sprzedaż wszystkich linii biznesowych segmentu, a najwięcej linia odpowiedzialna za utrzymanie i sprzedaż.

terminali płatniczych (8,8 mln EUR) oraz linia odpowiedzialna za utrzymanie i sprzedaż bankomatów (5,8 mln EUR). Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania płatnicze w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 7,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,1 mln EUR (20%) w porównaniu z III kwartałem 2021 roku.

Skonsolidowana wartość EBITDA segmentu Rozwiązania płatnicze w III kwartale 2022 roku wyniosła 10,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,3 mln EUR (15%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 Rozwiązania dla bankowości

Segment Rozwiązania dla bankowości osiągnął w trzecim kwartale 2022 roku sprzedaż na poziomie 15 mln EUR, co oznacza wzrost o 3,3 mln EUR (28%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost zanotowały linie odpowiedzialne za centralne systemy bankowe (0,5 mln EUR), rozwiązania wielokanałowe (1,7 mln EUR) oraz linia rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa (1,0 mln). Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym wyniósł 3,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,5 mln EUR (19%) w stosunku do III kwartału poprzedniego roku. Skonsolidowana wartość EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku osiągnęła wartość 3,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,5 mln EUR (16%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

 Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w III kwartale 2022 roku wzrosły o 9,00 mln EUR (47%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 28,4 mln EUR. Wzrost ten został zrealizowany w większej części za sprawą konsolidacji spółek realizujących sprzedaż głównie w zakresie systemów infrastruktury drogowej oraz rozwiązań typu BPM. Największy organiczny wzrost zanotowały operacje w Rumunii oraz w mniejszym stopniu w Serbii w zakresie rozwiązań stron trzecich.

Zysk operacyjny segmentu Rozwiązania dedykowane wyniósł w III kwartale 1,5 mln EUR, co oznacza spadek o 0,5 mln EUR (-25%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w III kwartale 2022 spadła o spadła o 0,2 mln EUR (-9 %) w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku i osiągnęła poziom 2,3 mln EUR.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia niespełna 3700 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

Kontakt:

Monika Perek, CMO

ASEE

Ul. Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

see.asseco.com ǀ payten.com


Wydrukuj