Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej oraz EBITDA Grupy ASEE w 2022 roku

Spółka opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2022 roku, w którym zysk operacyjny oraz EBITDA wzrosły o 17%

IV kwartał 2022 r. – dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, która osiągnęła 103,4 mln EUR, wzrost o 34%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 13,1 mln EUR, wzrost o 15%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA Grupy ASEE, która osiągnęła wartość 18,1 mln EUR, wzrost o 15%
 • Rentowność operacyjna Grupy ASEE na poziomie 12,7%

 Cały 2022 rok – dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, która osiągnęła 333,9 mln EUR, wzrost o 33%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej Grupy ASEE, który wyniósł 46,1mln EUR, wzrost o 17%
 • Dwucyfrowy wzrost EBITDA, która osiągnęła wartość 65,9 mln EUR, wzrost o 17%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 13,8%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 41,8 mln EUR, wzrost o 24%
 • Dwucyfrowy wzrost księgi zamówień Grupy ASEE na 2023 rok,która osiągnęła242 mln EUR w przychodach ze sprzedaży, wzrost o 16%

Warszawa, 23 lutego 2023 r.: Grupa ASEE, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za IV kwartał i za cały 2022 rok, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 103,4 mln EUR na koniec IV kwartału i 333,9 mln EUR na koniec całego 2022 roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 34% i 33% w stosunku do porównywalnych okresów 2021 roku.

Największy wzrost przychodów osiągnął segment Rozwiązania płatniczeosiągając w IV kwartale 47,3 mln EUR, co oznacza wzrost o niespełna 15,4 mln EUR (48%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a za cały rok przychody wyniosły 160,6 mln EUR,co oznacza wzrost o 45,3 mln EUR (39%) w stosunku do 2021 roku.

Z kolei zysk operacyjny Grupy ASEE na koniec IV kwartału osiągnął poziom 13,1 mln EUR, a na koniec 2022 46,1 mln EUR, co oznacza odpowiednio wzrost o 15% (1,7 mln EUR) i o 17% (6,7 mln EUR) w porównaniu z analogicznymi okresami ubiegłego roku. EBITDA Grupy ASEE na koniec czwartego kwartału wyniosła 18,1 mln EUR po wzroście o 15% (2,3 mln EUR), a na koniec 2022 roku 65,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 17% (9,4 mln EUR) w porównaniu z końcem 2021 roku .

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za czwarty kwartał 2022 roku wyniósł 8,2 mln EUR, co oznacza spadek o -2,3 mln EUR (-22%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a za cały 2022 rok wyniósł 41,8 mln EUR, wzrost o 24% (8,2 mln EUR)

Księga zamówień (backlog) na 2023 Grupy ASEE osiągnęła wartość w przychodach ze sprzedaży 242 mln EUR, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do 2022.

 - Do tak znaczącej poprawy wyników finansowych Grupy ASEE (w tym Payten) w 2022 roku, w porównaniu z ubiegłym rokiem, przyczyniło się zwiększenie skali działalności spółki we wszystkich trzech segmentach. Lepsze wyniki Grupy ASEE (w tym Payten) są zasługą przede wszystkim wzrostu organicznego oraz w mniejszym stopniu zrealizowanych akwizycji. Technologie cyfrowe ASEE wspierały cyfrową transformację przedsiębiorstw naszych klientów, umożliwiając im skuteczniejsze i wydajniejsze osiąganie celów; ekspertyza i doświadczenie z obszaru centralnych systemów bankowych zapewniły wsparcie banków w regionie w skutecznym przeprowadzeniu fuzji oraz wymiany systemów centralnych, a rozwiązania płatnicze Payten przyczyniały się do rozwoju handlu elektronicznego oraz całego sektora płatności. W segmencie własnych Rozwiązań dedykowanych na wzrost w największym stopniu miały wpływ rozwiązania w zakresie Business Proces Management (BPM) oraz rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów drogowych - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia ponad 3800 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

Kontakt:

Monika Perek, CMO

ASEE

Ul. Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

 


Wydrukuj