Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Wzrost sprzedaży Grupy ASEE w I kwartale 2023 o 21%

Spółka opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku, w którym zanotowała dwucyfrowe wzrosty przychodów ze sprzedaży we wszystkich trzech segmentach działalności

Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.: Grupa ASEE (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2023 roku, w którym spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 80,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 21 % (13,8 mln EUR) w stosunku do I kwartału ubiegłego roku.

Największy wzrost przychodów w I kwartale 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku osiągnęły segmenty Rozwiązania dedykowane oraz Rozwiązania dla bankowości generując przychody na poziomie odpowiednio 28,7 mln EUR i 15,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 29% w segmencie Rozwiązań dedykowanych  i o 26% w segmencie Rozwiązań dla bankowości. Natomiast największe przychody ze sprzedaży zanotowały Rozwiązania płatnicze osiągając 36,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku.

Z kolei zysk operacyjny Grupy ASEE osiągnął w I kwartale 2023 poziom 10,7 mln EUR, a EBITDA 15,5 mln EUR po wzroście o odpowiednio 8% i 6%. 

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za pierwszy kwartał 2023 roku wyniósł 10,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,5 mln EUR (18%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Księga zamówień (backlog) na II kw. 2023 Grupy ASEE osiągnęła wartość w przychodach ze sprzedaży 81,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do I kwartału 2022.

- Dalsza poprawa wyników finansowych Grupy ASEE w pierwszym kwartale 2023 roku jest głównie efektem wzrostu skali działania w segmentach Rozwiązania dla bankowości oraz Rozwiązania dedykowane. Ponadto był to bardzo dobry kwartał dla linii biznesowej związanej z obsługą terminali płatniczych oraz przetwarzaniem kart płatniczych w segmencie Rozwiązań płatniczych -  skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE & Payten.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia ponad 3800 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

Kontakt:

Monika Perek, CMO

ASEE

Ul. Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

 

 


Wydrukuj