Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Zysk operacyjny Grupy ASEE w III kwartale 2023 wyższy o 13%

Spółka opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku, które są lepsze w porównywalnymi wynikami ubiegłego roku

Warszawa, 25 Października 2023 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (GPW: ASEECOSEE, ASE) opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2023 roku, w którym przychody ze sprzedaży osiągnęły 88,3 mln EUR i pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do III kwartału ubiegłego roku.

W III kwartale 2023 zmieniła się natomiast struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ASEE. Przychody z tytułu własnych usług, głównie wdrożeniowych oraz z tytułu SaaS, subskrypcji oraz outsourcingu wzrosły o 10 mln EUR przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu odsprzedaży rozwiązań stron trzecich.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE osiągnął w III kwartale 2023 poziom 13,4 mln EUR, po wzroście o 13%, natomiast wartość EBITDA za trzeci kwartał wyniosła 18,5 mln EUR (wzrost o 9%).

Skonsolidowany zysk netto Grupy ASEE za trzeci kwartał 2023 roku wyniósł niespełna 14,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 3,2 mln EUR (30%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Księga zamówień (backlog) na 23 września 2023 Grupy ASEE osiągnęła wartość w przychodach ze sprzedaży 84,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do IV kwartału 2022.

- Poprawa wyników Grupy ASEE w III kwartale 2023 roku wynika głównie ze wzrostu skali sprzedaży w segmencie Rozwiązania płatnicze w liniach odpowiedzialnych za procesowanie transakcji płatniczych, eCommerce oraz linii rozwiązań oferowanych w punktach sprzedaży, takich jak elektroniczne kasy fiskalne (ECR) oraz In-store payments (niezależna sieć terminali płatniczych). Wzrost sprzedaży zanotował również segment Rozwiązań dedykowanych, zarówno w linii odpowiedzialnej za własne oprogramowanie jak i w linii odpowiedzialnej za sprzęt oraz rozwiązania obce. W segmencie Rozwiązania dla bankowości wzrost sprzedaży został zrealizowany tradycyjnie głównie ze sprzedaży własnych usług.  - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. 

Rozwiązania płatnicze (Payten)

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania płatnicze wyniosły w III kwartale 2023 38,1 mln EUR, co oznacza spadek o 4,1 mln EUR (10%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spadek zanotowały linie biznesowe odpowiedzialne za utrzymanie i sprzedaż terminali płatniczych oraz za utrzymanie i sprzedaż bankomatów, które wygenerowały odpowiednio o 4,7 mln EUR oraz 3,2 mln EUR mniej przychodów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Spadek ten został częściowo zrekompensowany przez linie odpowiedzialne za niezależną sieć bankomatów, niezależną sieć terminali płatniczych, kasy fiskalne, e-Commerce oraz Processing (przetwarzanie płatności za pomocą kart płatniczych).

Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania płatnicze w trzecim kwartale 2023 roku wzrósł o 0,7 mln EUR (10%) i wyniósł 7,3 mln EUR. Skonsolidowana wartość EBITDA segmentu Rozwiązania płatnicze w III kwartale 2023 roku wyniosła 10,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,5 mln EUR (5%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rozwiązania dla bankowości

Segment Rozwiązania dla bankowości osiągnął w trzecim kwartale 2023 roku sprzedaż na poziomie 16,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,3 mln EUR (8%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost zanotowały linie odpowiedzialne za rozwiązania wielokanałowe. Wynik operacyjny segmentu Rozwiązania dla bankowości  wyniósł 3,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,1 mln EUR (4%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Skonsolidowana wartość EBITDA w trzecim kwartale 2023 roku wzrosła w segmencie Rozwiązania dla bankowości o 0,2 mln EUR (5%) i osiągnęła wartość 3,9 mln EUR.

Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane w III kwartale 2023 roku wzrosły w trzecim kwartale 2023 roku o 1,0 mln EUR (3%) i osiągnęły wartość 29,3 mln EUR.

Zysk operacyjny segmentu Rozwiązania dedykowane wyniósł 2,3 mln EUR i był o 0,8 mln EUR (55%) wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w III kwartale 2023 wzrosła o 0,8 mln EUR (36%) w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku i osiągnęła poziom 3,1 mln EUR.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia ponad 3800 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

Kontakt:

Monika Perek, CMO

ASEE

Ul. Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  


Wydrukuj