Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Wyniki Asseco South Eastern Europe po 3 kwartałach 2015 zgodne z planem

Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 r, które są lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 • Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach wyniosły 83,6 mln EUR

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania w obszarze płatności – przychody na poziomie 28,8 mln EUR, wzrost o 23%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dla bankowości – przychody na poziomie 23,1 mln EUR, wzrost o 22%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań własnych - przychody na poziomie 51 mln EUR, wzrost o prawie 11%

 • Zysk operacyjny wyniósł 9,3 mln EUR, wzrost o 28%
 • Zysk netto osiągnął 7,8 mln EUR, wzrost o 29%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 11%, wzrost o 2 p.p.
 • Księga zamówień na 2015 rok o wartości 108 mln EUR, wzrost o 3%

Warszawa, 22 października 2015 r.: Grupa Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2015 r, które są lepsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To już szósty kwartał z rzędu, kiedy Spółka poprawia swoje wyniki finansowe w stosunku do danych porównywalnych.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach tego roku wyniosły 83,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 3,3 mln EUR w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy wzrost, bo aż o 23% w porównaniu z trzema kwartałami 2014, odnotował segment Rozwiązania w obszarze płatności osiągając przychody ze sprzedaży wynoszące 28,8 mln EUR. Z kolei segment Rozwiązania dla bankowości zwiększył przychody o 22% przy sprzedaży na poziomie 23,1 mln EUR.

-  W trzecim kwartale, oprócz tradycyjnie już dobrych wyników w segmentach Rozwiązania dla bankowości i w obszarze płatności, na uwagę zasługuje fakt nieznacznej poprawy rezultatów w segmencie Integracja Systemów w stosunku do pierwszych dwóch kwartałów 2015 roku. Tak dobry wynik ASEE po trzech kwartałach to jednak przede wszystkim efekt wzrostów w bankowości i płatnościach - skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

Wartość sprzedaży własnych usług i rozwiązań wyniosła po trzech kwartałach 2015 roku 51 mln EUR (61% łącznych przychodów), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 46 mln EUR (57%). Wpłynęło to na wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży, która osiągnęła po dziewięciu miesiącach 2015 roku poziom 26,6%, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 24,2%.

Zysk operacyjny na koniec trzeciego kwartału wyniósł 9,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 28% w stosunku do 7,3 mln EUR w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Rentowność  operacyjna  Grupy  ASEE  po  dziewięciu  miesiącach  2015  roku  była  na poziomie 11%, co stanowi wzrost o 2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.
 
Z  kolei  zysk  netto  Grupy  Asseco  SEE  za  trzy  kwartały  2015  roku  zwiększył  się aż o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniósł 7,8 mln EUR.

Księga zamówień (backlog) na koniec 3 kwartału 2015 rok osiągnęła 108 mln EUR, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do 104,5 mln EUR w analogicznym okresie roku poprzedniego.


Wydrukuj