Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Wyniki finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. za 1. półrocze 2012 r.

Asseco South Eastern Europe S.A., (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za 1. półrocze 2012 roku.

Asseco South Eastern Europe S.A., (Asseco SEE, ASEE) opublikowała wyniki finansowe za 1. półrocze 2012 roku.

Przychody całkowite Grupy ASEE wyniosły 221,8 mln PLN i są o 11% wyższe w porównaniu do zeszłego roku. Taki wzrost możliwy był głównie dzięki rosnącym przychodom z nowych rynków*. Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów z usług własnych 13%. Istotnie wzrosły także przychody w obszarze Płatności rozliczanych w Internecie 34%.

„W pierwszym półroczu 2012 przychody z nowych rynków wyniosły 22,4 mln PLN. Oznacza to, 74% wzrost w stosunku do 1 półrocza 2011. Wzrost ten jest o tyle istotny, że stanowi ważny element realizowanej strategii ASEE. Przy obecnym, bardzo niskim wzroście gospodarczym na rynkach na których działa ASEE, wchodzenie na nowe rynki jest kluczowym elementem strategii wzrostu” – zaznaczył Piotr Jeleński, Prezes Zarządu Asseco SEE.

Zysk operacyjny wyniósł 24,5 mln PLN co stanowi 16% wzrost rok do roku. Zysk netto (bez zdarzeń o charakterze jednorazowym) wzrósł o 22% i wyniósł 23,2 mln PLN.

Przy znacznym zwiększeniu nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój nowych rynków oraz nowych produktów (wzrost o 232%), gdzie znaczna część tych nakładów (3,1 mln PLN) obciąża koszty, wzrost zysku operacyjnego jest bardzo dobrą informacją.

Przychody z usług utrzymania wyniosły 64 mln PLN, co oznacza 23% wzrost w stosunku do 2011. Oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonych operacji. Wartość sprzedaży rozwiązań własnych zamknęła się kwotą 107 mln PLN co stanowi 13% wzrost w stosunku do 2011 zwiększając udział rozwiązań o większej wartości dodanej.

Rentowność operacyjna w pierwszym półroczu 2012 wynosi 11% i wzrosła o 0,5 punktu procentowego w stosunku do 1. półrocza 2011.

Spółka podała wartość książki zamówień (backlog) na 2012 rok. Licząc wraz z wykonaniem za 1. półrocze wynosi ona obecnie 381 mln PLN.

*Nowe rynki rozumiane są jako nowe rynki geograficzne dla istniejących produktów oraz wszystkie rynki geograficzne dla nowych produktów.

  • Download Press Release [PDF]
  •  


    Wydrukuj