Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Grupa ASEE ze wzrostem zysku operacyjnego o ponad 17% w II kwartale 2021 r.

Kolejny dobry kwartał spółki dzięki wzrostowi sprzedaży w Sektorze płatności oraz poprawie efektywności w segmencie Rozwiązania Dedykowane

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników w II kwartale 2021 r.:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 60,3 mln EUR, wzrost o 16%

  •  Dwucyfrowy wzrost przychodów w Sektorze płatności – przychody na poziomie 30,2 mln EUR, wzrost o niespełna 19%
  •  Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dedykowane – przychody na poziomie 18,2 mln EUR, wzrost o 16,6%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 7,7 mln EUR, wzrost o 26%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 9,33 mln EUR, wzrost o ponad 17%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 15,5%
 • Dwucyfrowy wzrost EBIDTA, która wyniosła 13,5 mln EUR, wzrost o 10%

Warszawa, 5 sierpnia 2021 r.: Grupa ASEE, (GPW: ASSECOSEE, ASE), opublikowała wyniki finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze 2021 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- Dobre wyniki Grupy ASEE w drugim kwartale tego roku są efektem przede wszystkim wzrostu skali sprzedaży w Sektorze Płatności oraz zwiększonej sprzedaży jak i poprawy efektywności w segmencie Rozwiązania Dedykowane. Dodatkowy wpływ na większą skalę biznesu spółki miała rozpoczęta w tym roku konsolidacja spółki Things Solver, specjalizującej się w AI i Machine Learning oraz e-Commerce Vebspot, a od czerwca i sierpnia 2020 konsolidacja wyników spółek działających w obszarze ECR, a zakupionych przez Payten w Chorwacji – IPS oraz Gastrobit.  – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE. 

Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE na koniec drugiego kwartału wyniosły 60,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 16% (8,3 mln EUR) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy wzrost, o 19%, wygenerował Sektor Płatności osiągając 30,2 mln EUR. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 9,33 mln EUR, a EBITDA 13,5 mln EUR, co oznacza wzrost odpowiednio o 17% i 10%. Skonsolidowany zysk netto w II kwartale wyniósł 7,7 mln EUR, co oznacza wzrost aż o 26% w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku.

Wyniki segmentu Sektor płatności

Przychody Sektora płatności w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 30,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 4,8 mln EUR (19%) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Do wzrostu przychodów przyczyniła się w największym stopniu linia odpowiedzialna za utrzymanie i sprzedaż terminali płatniczych, która wygenerowała o 4,3 mln EUR więcej przychodów niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale 2021 roku wzrosła również sprzedaż w linii segmentu odpowiedzialnej za przetwarzanie transakcji płatniczych (Processing) oraz eCommerce, o odpowiednio 0,24 i 0,40 mln EUR. Wynik operacyjny segmentu wzrósł o ponad 0,6 mln EUR (15%) i wyniósł 5,0 mln EUR głównie dzięki linii biznesowej odpowiedzialnej za przetwarzanie transakcji realizowanych kartami płatniczymi (Processing) oraz linie odpowiedzialne ze sprzedaż do klientów niefinansowych – niezależnych terminali płatniczych Single POS oraz elektronicznych kas fiskalnych (ECR). Skonsolidowana wartość EBITDA wyniosła 8,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,4 mln EUR (6%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyniki segmentu Sektor bankowości

Sektor bankowości osiągnął w drugim kwartale 2021 roku sprzedaż na poziomie ponad 11,9 mln EUR, co oznacza wzrost o 0,9 mln EUR (8%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższe przychody zanotowały linia segmentu odpowiedzialna za rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa oraz linia odpowiedzialna za rozwiązania wielokanałowe. Wynik operacyjny oraz skonsolidowana wartość EBITDA sektora Bankowości utrzymały się w drugim kwartale 2021 roku na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły odpowiednio 2,6 mln EUR i 3,3 mln EUR.

Wyniki segmentu Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane wyniosły 18,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 2,6 mln EUR (17%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższą sprzedaż zanotowała przede wszystkim linia oferująca własne rozwiązania dedykowane. Wynik operacyjny segmentu w drugim kwartale 2021 roku osiągnął wartość 1,7 mln EUR i był o 0,7 mln EUR (72%) wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyższy EBIT osiągnięto w obydwu liniach wchodzących w skład segmentu (rozwiązania własne i rozwiązania stron trzecich wraz z usługami integracyjnymi). Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w drugim kwartale 2021 roku wzrosła o blisko 0,7 mln EUR (50%) i osiągnęła poziom 2,1 mln EUR.

Wyniki Grupy ASEE za pierwsze półrocze 2021

Wyniki finansowe Grupy ASEE w pierwszym półroczu 2021 roku również były lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 115,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 11,1 mln (11%) w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 17,8 mln EUR po wzroście o ponad 23%, natomiast wartość EBITDA za pierwsze półrocze 2021 wyniosła 26,1 mln EUR (wzrost o blisko 13%). Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2021 roku wyniósł 14,8 mln EUR, co oznacza wzrost aż o 28%. Księga zamówień (backlog) liczona w przychodach ze sprzedaży wyniosła 214,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do poprzedniego roku.

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia ponad 3000 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

 

Kontakt:

Monika Perek, CMO

ASEE

ul.Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

see.asseco.com ǀ payten.com

 

 


Wydrukuj