Wybierz region
pl
 • EN
 • PL
Wydrukuj

Grupa ASEE ze wzrostem zysku operacyjnego o ponad 20% w II kwartale 2022 r.

Spółka podała szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał i I półrocze 2022 r

Dwucyfrowe wzrosty kluczowych wskaźników w II kwartale 2022 r.:

 • Dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 74,7 mln EUR, wzrost o 23,7%

  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w Sektorze płatności – przychody na poziomie 38,4 mln EUR, wzrost o niespełna 27%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Rozwiązania dedykowane – przychody na poziomie 22,6 mln EUR, wzrost o 24%
  • Dwucyfrowy wzrost przychodów w segmencie Sektor bankowości – przychody na poziomie 13,7 mln EUR, wzrost o 14%

 • Dwucyfrowy wzrost zysku netto, który osiągnął 9,8 mln EUR, wzrost o 27,8%
 • Dwucyfrowy wzrost zysku z działalności operacyjnej, który wyniósł 11,2 mln EUR, wzrost o 20,1%
 • Rentowność operacyjna na poziomie 15%
 • Dwucyfrowy wzrost EBIDTA, która wyniosła 15,9 mln EUR, wzrost o 17,4%
 • Księga zamówień liczona w marży pierwszej na II kw. 2022 wyniosła 48.9 mln EUR, wzrost o 24%

Warszawa, 3 sierpnia 2022 r.: Grupa ASEE, (GPW: ASSECOSEE, ASE), opublikowała wstępne szacunkowe wyniki finansowe za II kwartał i pierwsze półrocze 2022 roku, które po raz kolejny są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

- W drugim kwartale tego roku na dobre wyniki spółki miały wpływ przede wszystkim segmenty Rozwiązania dedykowane i Sektor płatności, które przyczyniły się do 20-procentowego wzrostu wyniku operacyjnego. W Rozwiązaniach dedykowanych nastąpił wzrost w nowej linii biznesowej odpowiedzialnej za rozwiązania do zarządzania transportem (ITS), natomiast w Sektorze płatności zanotowaliśmy znaczący wzrost w linii biznesowej e-commerce, a także tradycyjnie w terminalach płatniczych oraz przetwarzaniu kart płatniczych  – skomentował Piotr Jeleński, Prezes Zarządu ASEE. 

Przychody ze sprzedaży Grupy ASEE na koniec drugiego kwartału wyniosły 74,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 23,7% (14,4 mln EUR) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy wzrost, o 27%, wygenerował Sektor płatności osiągając 38,4 mln EUR. Zysk z działalności operacyjnej Grupy ASEE w II kw. wyniósł 11,2 mln EUR, a EBITDA 15,9 mln EUR, co oznacza wzrost odpowiednio o 20,1% i 17,4%. Skonsolidowany zysk netto w II kwartale wyniósł 9,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 27,8% w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku.

Wyniki segmentu Sektor płatności (Payten)

Przychody Sektora płatności w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 38,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 8,2 mln EUR (27%) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Do wzrostu przychodów przyczyniła się w największym stopniu linie odpowiedzialne za utrzymanie i sprzedaż terminali płatniczych oraz bankomatów, które wygenerowały odpowiednio o 3 mln EUR oraz 2,8 mln EUR więcej.

przychodów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugim kwartale 2022 roku wzrosła również sprzedaż w linii e-commerce (wzrost o 2 mln EUR). Wynik operacyjny segmentu wzrósł o 1 mln EUR (19%) i wyniósł 6,0 mln EUR głównie dzięki e-commerce oraz linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych. Skonsolidowana wartość EBITDA wyniosła 9,3 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,2 mln EUR (15%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyniki segmentu Sektor bankowości

Sektor bankowości osiągnął w drugim kwartale 2022 roku sprzedaż na poziomie ponad 13,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 1,7 mln EUR (14%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższe przychody zanotowały linia segmentu odpowiedzialna za centrale systemy bankowe oraz za rozwiązania wielokanałowe. Wynik operacyjny oraz skonsolidowana wartość EBITDA sektora bankowości wzrosły w drugim kwartale 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 mln EUR i wyniosły odpowiednio i 3,0 mln EUR i 3,6 mln EUR.

Wyniki segmentu Rozwiązania dedykowane

Przychody ze sprzedaży segmentu Rozwiązania dedykowane wyniosły 22,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 4,5 mln EUR (25%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten wynikał z konsolidacji spółek zakupionych w ciągu 2021 roku realizujących sprzedaż głównie w zakresie systemów infrastruktury drogowej oraz rozwiązań typu BPM. Wynik operacyjny segmentu w drugim kwartale 2022 roku osiągnął wartość 2,3 mln EUR i był o 0,6 mln EUR (35%) wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wartość EBITDA segmentu Rozwiązania dedykowane w drugim kwartale 2022 roku wzrosła o blisko 0,8 mln EUR (38%) i osiągnęła poziom 2,9 mln EUR.

Wyniki Grupy ASEE za pierwsze półrocze 2022

Wyniki finansowe Grupy ASEE w pierwszym półroczu 2022 roku również były lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 141,7 mln EUR, co oznacza wzrost o 26,1 mln (22,6%) w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 21,3 mln EUR po wzroście o 19,8%, natomiast wartość EBITDA za pierwsze półrocze 2022 wyniosła 30,5 mln EUR (wzrost o 17%). Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2022 roku wyniósł 18,6 mln EUR, co oznacza wzrost aż o 25,7%. Księga zamówień (backlog) liczona w marży pierwszej wyniosła 193,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do poprzedniego roku.

 

O ASEE

Grupa ASEE jest jedną z największych spółek informatycznych w obszarze produkcji i wdrażania własnego oprogramowania oraz świadczenia usług IT w regionie Europy Południowo-Wschodniej, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Andorze, Kolumbii, Peru, Republice Dominikańskiej, Słowacji i Czechach. Firma oferuje rozwiązania ICT dla różnych segmentów gospodarki, w tym finansowego, segmentu płatności, administracji publicznej i telekomunikacji. Działalność w obszarze płatności spółka prowadzi pod marką Payten. Od października 2009 roku akcje ASEE (GPW: ASSECOSEE, ASEE) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa ASEE zatrudnia niespełna 3500 osób w 23 krajach. Większość z 15 największych banków w Europie Południowo-Wschodniej jest klientami ASEE.

Kontakt:

Monika Perek, CMO

ASEE

Ul. Branickiego 13

02-972 Warszawa

Tel.: +48 22 574 86 38

monika.perek@asseco-see.com  

see.asseco.com ǀ payten.com


Wydrukuj