Wybierz region
pl
  • EN
  • PL
Wydrukuj

Nowy Dyrektor Finansowy w Grupie Asseco South Eastern Europe S.A.

Z dniem 1 czerwca 2012 r. na stanowisko Dyrektora Finansowego / Członka Zarządu ds. finansowych Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. (ASEE) został powołany Marcin Rulnicki. Zastąpił na tym stanowisku Rafała Kozłowskiego, który od 1 czerwca będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych Asseco Poland S.A.

Z dniem 1 czerwca 2012 r. na stanowisko Dyrektora Finansowego / Członka Zarządu ds. finansowych Grupy Asseco South Eastern Europe S.A. (ASEE) został powołany Marcin Rulnicki. Zastąpił na tym stanowisku Rafała Kozłowskiego, który od 1 czerwca będzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych Asseco Poland S.A.

Marcin Rulnicki będzie odpowiedzialny za całość polityki finansowej Grupy ASEE.

Marcin Rulnicki rozpoczął swoją karierę w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young jako audytor, pracując w okresie od 2000 do 2002.

W latach 2002-2006 Marcin Rulnicki pracował w Heitman Financial, spółce zajmującej się zarządzaniem funduszami inwestującymi w nieruchomości, gdzie prowadził zespół odpowiedzialny za finanse spółek celowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W okresie od sierpnia 2006 do lipca 2008 pracował jako wiceprezes a następnie p/o prezesa zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A., spółki notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w której odpowiedzialny był za strategiczne i operacyjne zarządzanie funduszem (w tym restrukturyzację grupy) oraz komunikację z rynkiem kapitałowym.

W Grupie Asseco Marcin Rulnicki pracował od września 2009 roku, na stanowisku Corporate Finance Manager w Asseco Poland.   Zakres jego obowiązków obejmował przede wszystkim nadzorowanie zagranicznych projektów akwizycyjnych oraz nadzór właścicielski nad wybranymi zagranicznymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Asseco. Marcin Rulnicki pełnił między innymi funkcję członka Rady Dyrektorów Grupy Asseco odpowiedzialnego za finanse, przewodniczącego Rady Dyrektorów Formula Systems, członka Rady Nadzorczej matrix42 A.G. oraz członka zarządu Asseco South Western Europe.

Marcin Rulnicki ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Zarządzania) ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. Marcin Rulnicki posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

  • Download Press Release [PDF]
  •  


    Wydrukuj